روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نوروز پرنشاط؛ با رعایت قانون واحترام به دیگران

نو روز وبزرگداشت از آن بهانه ای خجسته ومبارک است برای هر انسان خردمند تا بتواند با عجله تر راه دراز رسیدن به معنویت را بپیماید. این روزها نقش های زیبایی طبیعت تصویر دیگری از قدرت ولطف الی را به نمایش گذاشته است. بهار ازراه رسیده وزمین طراوتی دو باره یافته است. نو روز سرآغاز طراوت طبیعت وجوان شدن جهان وتازه شدن فضای زندگی انسان است . نو روز جشن بالندگی طبیعت جشن آغاز دوباره است.

 مردم معتقدند نو روز ازآن دست آیین هایی است که با فرهنگ افغان ها زاده شده ودر تاروپود زندگی مردم به حیات خود ادامه داده است ودر این میان هیچگاه پیوند خود را با مردم از دست نداده است.

 نو روز بهانه است برای دور انداختن کدورت ها نه تنها در نوروز بل هر زمان دیگری که انسان دچار شک وبد گمانی نسبت به یکدیگر می شود. بدبینی وکینه توزی های دوامداری که می تواند آدمی را به بلای غفلت دچار واورا مشغول لهو لعب نماید بپرهیزد دراین صورت می توانیم این مناسبت ها را به خوشحالی تمام جامعه تبدیل کنیم.

 با شروع بهار طبیعت آنان که در عظمت خالق یکتا وقدرت بیکران او تردید دارند وبرزندگی پس از مرگ شک دارند می توانند به بهار رنگین بنگرند که چگونه سال های سال جریان مرگ وزندگی در برابر چشمانشان تکرار می شود بدین منظور نو روز بهانه است برای فکر کردن واندیشیدن ومتوجه شدن به اشتباهات وآغاز یک فصل جدید درزندگی .

 نو روز روزی است که انسان به یک شکوفایی وخرمی برسد وتحولی درخود وجامعه بوجود آورد.

تفریح؛ شادی ونشاط از نیازهای اساسی انسان محسوب می شود چرا که روح وجسم آدمی بعد از مدتی فعالیت خسته شده ونیاز دارد با راهکار هایی که این خستگی را از خود دور کند از آنجا که اسلام کامل ترین دین وبرنامه زندگی است ودر تمامی ابعاد زندگی برای انسان  برنامه دارد در تکالیف وتوصیه ها مصلحت انسان را درنظر می گیرد وبرای سلامت جسم وروان او وکسب شادی ونشاط هم برنامه های خاصی را پیشنهاد می کند که مطابق با فطرت ذاتی اوست . شادی برخاسته از درک لحظه های با نشاط بهاری درهیچ یک اززمان های دیگرسال تکرار شدنی نیست. رویش سبزه وبنفشه از زمین سرد؛ بازشدن غنچه بر روی درختان؛ جاری شدن آب از چشمه ها وفوران ونم نم باران وطراوت آن ؛ قلب را از شوق و عشق به خالق اینهمه زیبایی مالامال می سازد شاید از همین جهت است که خداوند ج تاکید می نماید که آدمی دراین زمان درطبیعت به مسافرت وتفریح درآن بپردازد ودر کشف رموز وزوایای حیرت انگیز آفرینش به تفکر بنشیند در آیه ۲۰ از سوره عنکبوت می خوانیم » بگو درزمین سیر کنید وبنگریدخداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس خداوند به همین گونه جهان آخرت را ایجاد می کند خداوند بر هرچیزقادر است.

در واقع بهار به دلیل نو وتازه بودن همه چیز وباز آفرینی دوباره نیروهای طبیعی خصلتی نشاط آفرین ونشاط افزا دارد.

 سیر وسفر وتغییر محیط وجابه جایی زندگی را از یک نواختی ملال آور خارج می کند و نشاط وشادکامی را به ارمغان می آورد.

مردم عزیزما باآغاز سال نو درمناطق مختلف کشور مراسم مختلف  را از قبیل جشن گل سرخ، هفت میوه،جشن سمنک،جشن دهقان،بزکشی وبر گزارمی نمایند.

جشن گل سرخ(میله گل سرخ):

 یک جشن  خاص است که در مزار شریف در ۴۰ روزاول سال وبه مناسبت روییدن گل های سرخ لاله در دامنه  دشت های سرسبز مشرف به شهر؛ اجرا می شود ودر طول این روزها مردم از همه جا برای حضور در این جشن به مزار شریف می آیند. فرهنگ های خاصی اجرا ولباس های متنوع وخاصی در طول این مراسم استفاده می شود. این مراسم به طور هم زمان با مراسم جهنده حضرت علی  انجام می شود. مراسم جهنده؛ فرهنگ خاص است که به مناسبت خلافت علی ابن ابی طالب در مسجد مقدس این شهر که گفته می شود آرامگاه این امام است اجرا می شود. این مراسم با بر افراشتن یک علم( که ترکیب رنگ آن به درفش کاویانی شباهت  دارد وبه آن ژنده سخی می گویند) درحرم منسوب به امام علی ودر اولین روز سال اجرا می شود. جشن گل سرخ برای چهل روز دردشت های لاله وحرم ادامه می یابد.

جشن دهقان:

 دراین مراسم که در روز اول سال اجرا می شود کشاورزان به شهر ها می آیند وتولیدات خود را به نمایش می گذارند. درسال های اخیر این مراسم تنها درکابل وبرخی شهرهای بزرگ اجرا می شود حتی شخصیت های بلند پایه حکومتی نیز درتماشای آن اشتراک می نمایند.

هفت میوه:

 بافرارسیدن سال نو(نوروز)  مردم به آماده کردن هفت میوده می پردازند. هفت میوه چیزی  شبیه به سالاد  میوه است که  از هفت نوع میوه خشک مختلف  تشکیل شده است.

سمنک:

 زن ها درطول شب یک مراسم خاص برای سمنک می گیرند واز اواخر عصر تا صبح روز بعد مشغول پختن آن هستند وشعری به این مضمون را تکرار می کنند: سمنک درجوش؛ ما کفچه زنیم،دیگران درخواب مادفچه زنیم.

تماشای دشت های ارغوان:

ساکنین کابل درطول دو هفته اول سال برای گردش به همراه خانوده به مناطقی که در آن ها گل ارغوان وسبزه می روید می روند.

 بزکشی:

درطول مراسم وجشن های مختلف  معمولا مسابقات بزکشی نیز انجام می شود. این مسابقات معمولا در ولایت های شمالی افغانستان وکابل اجرا می شود.

کشتی:

کشتی نیزیکی از فرهنگ وعنعنات دیرینه مردم افغانستان است که بیشتر درولایات شمالی وشمال شرقی افغانستان مروج است در این مراسم مردم از قریه جات وولسوالی ها به رقابت کشتی می پردازند ودر این مراسم بزرگان قوم وحتا اراکین دولتی نیزاشتراک می نمایند.

امیدوارم که مردم افغانستان با آغاز سال نو با بد امنی ها خدا حافظی نموده ویک زندگی مملو از صلح وصمیمیت  را در کنار دوستان ونزدیکان  شان سپری نمایند. جنگ ودشمنی دیگر بس است بیایید در کنا یکدیگر طوری زندگی نماییم که مجالی برای دخالت های داخلی وسلطه گران خارجی وجود نداشته باشد. از مخالفان مسلح دولت نیز تقاضا داریم که با آمدن سال نو وبا آغازیک زندگی مجدد به جنگ وریختاندن خون مردم بیگناه این سرزمین که سال ها است داد صلح خواهی می زنند نه بگویند. بیایید به پروسه صلح که زمینه آن نیز مساعد گردیده است مردم را از این همه نا بسامانی ها وبد امنی ها که همه روزه درآن خون بیگناهان ریختانده می شود نجات دهند وبرادروار درکنار یکدیگر زندگی نمایند وبه سان یک مشت واحد وکوبنده بر دهان دشمنان بکوبند.

 فرا رسیدن سال نو(نوروز) را به تمام ملت غیور واستبداد شکن کشورم تبریک عرض می نمایم واز خداوند متعال تمنا دارم این سال؛ سال ختم جنگ وفرا رسیدن یک زندگی درفضای صلح  وثبات دایمی در افغانستان باشد.

پویا

ممکن است شما دوست داشته باشید