روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

نقش نمایندگان مردم در شورای ملی، تعیین کننده است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز پنجشنبه با رؤسا و اعضای کمیسیون‌های امور بین المللی و امور دینی، فرهنگی، معارف، تحصیلات عالی، ارشاد، حج و اوقاف ولسی جرگه، دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی صحبت نمود و با تاکید بر همکاری و هماهنگی میان قوۀ ثلاثه، گفت: بدون شک مردم افغانستان خواهان جمهوریت اند و بستر جمهوریت همه شمول می باشد.
بعداً گل احمد کمین معاون کمیسیون امور بین المللی و عمر نصیب عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف، تحصیلات عالی، ارشاد، حج و اوقاف ولسی جرگه به نمایندگی از دیگران صحبت کردند.
آنان ضمن تاکید بر تقویت پایه‌های نظام و حمایت از برنامه‌های رئیس جمهور، در مورد نظارت قانونمند، هماهنگی و همکاری میان قوۀ ثلاثه، اصلاحات در سکتورهای تعلیمی و تحصیلات عالی، هماهنگی بیشتر میان واحدهای مرکزی و محلی و پایان جنگ و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور با حفظ دستآوردهای دو دهۀ گذشته، صحبت کردند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان، گفت که حکومت به شورای ملی به عنوان یکی از ارکان مهم دولت، احترام دارد و نقش مردم و نمایندگان آنان در شورای ملی نهایت تعیین کننده است.
رئیس جمهور افزود که لویه جرگه مشورتی صلح، نقشه راه صلح را مشخص نمود و پایان خشونت و جنگ و تامین صلح باعزت و پایدار، خواست اساسی مردم ماست. وی تصریح کرد که ما از پنج سال بدینسو تلاش کردیم تا موانع فراراه صلح برداشته شود.
رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش، گفت که هدف ما بلندبردن کیفیت و ماهیت نظام تعلیمی و تحصیلی کشور است، بیایید بالای شهرک‌های تعلیمی و تحصیلی که با معیارهای بین المللی عیار باشد، سرمایه گذاری کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید