روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نقش مردم در برگزاری انتخابات شفاف درخور اهمیت است

وزارت امور داخله تمامی حوزه های انتخاباتی و محلات رأی دهی را تحت پوشش امنیتی قرار میدهد و برای این منظور اضافه از پنجاه هزار نیروی پولیس به خدمت گماشته خواهند شد. قرار است تا شش روز دیگر انتخابات پارلمانی در کشور برگزار گردد وزارت امور داخله اعلام داشته است که برنامه امنیتی این روند از امروز آغاز میگردد

قرار است پنجاه وچهارهزار نیروی پولیس برای تأمین امنیت انتخابات مجلس نمایند گان گماشته شوند آنها ۵۱۰۰ مرکز رأی دهی را تأمین امنیت خواهند کرد.

بر علاوه این نیرو ، نیروهای دفاعی نیروی هوایی کشور ، نیروهای امنیت ملی به عنوان نیروی ریزرف در عقب پولیس قرار خواهند داشت و نیروهای حمایت قاطع هم در صورت ضرورت اعلام همکاری کرده اند.

باوجود آنکه نیروی های امنیتی کشور از سر از امروز برای تأمین امنیت روند انتخابات وارد عمل شده اند  وزارت امور داخله خود اعلام داشته که نزده ولسوالی با تهدید بلند امنیتی مواجه است با آنکه وزارت امور داخله موضع خود را در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات در این ولسوالی ها واضع نساخته است مگر در وجود تهدید های بلند امنیتی نمی توان از برگزاری انتخابات در این ولسوالی ها سخن گفت. قبلاً کمیسیون مستقل انتخابات در کشور هفت هزار حوزه انتخاباتی  را در کشور مشخص کرده بود، مگر حالا انتخابات در ۵۱۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار میگردد این نشان میدهد که روند انتخابات با چالش های معین و مشخص امنیتی مواجه است.

به هر ترتیب مسئولان امنیتی کار شان را برای تأمین امنیت انتخابات آغاز کردند و نشان دادند که در برابر تهدید های طالبان ایستاده اند.

نیروهای امنیتی در برابر طالبان پاسخ گفتند مگر تهدید های امنیتی یک چالش نیست چالش های دیگر نیز وجود دارد که رسیدگی به آن مربوط به مردم است.

در دور شانزدهم شورای ملی چهره  و اشخاص وجود داشتند که با ایراد ها و انتقاد های مردم مواجه بودند شماری از آنها متهم بودند که آلوده به فساد اند ، شماری هم متهم بودند که مداوم به گونه غیر حاضری میکردند و باعث بر هم زدن نصاب مجلس میشدند، شماری هم باعث دامن‎زدن به مسایل قومی شدند و حرف های ناهنجار دیگر. چهره های زیادی در دور شانزدهم بودند که کاری برای موکل و محیط شان نکردند برای خود و منافع خود فعال بودند و حالا به بهانه که در منطقه شان امنیت نیست زاد گاه خود را رها کرده از طریق کابل و یا ولایت دیگر خود را نامزد ساخته است در کنار چنین چهره ها، شماری از مقامات پیشین که در کار شان ناکام بودند یا بر طرف شدند و یا کنار زده شدند، اکنون خود را نامزد ساخته اند در اینجا نقش مردم در خور اهمیت است که با چنین چهره ها چگونه محاسبه میکنند  مردم با چنین افراد باید گذشته را آینده قرار دهند و محاسبه کنند در غیر آن راه یافتن مردمان که گذشته ناهنجار و نامطلوب داشته اند به مجلس، بار دیگر پیشیمانی خواهد داشت و این مردم اند که در انتخابات شان اشتباه کرده اند بهتر است که در انتخاب خود دقیق بوده تا یک پارلمان اصلاح شده و خدمت گذار داشت.  

صائم

ممکن است شما دوست داشته باشید