روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نشست ژنیوا درباره افغانستان با سخنرانی رئیس جمهورآغازیافت

نشست ژنیوا درباره افغانستان دیروز با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دراین نشست به اصلاحات به وجود آمده در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی درکشور تمرکز کرد و گزارش جامع درمورد اقدامات افغانستان درقبال تعهدات قبلی ارایه کرد.

بنابه گفته سخنگوی رئیس جمهور تعهدات قبلی حکومت افغانستان به جامعه جهانی بین شصت تا هفتاد درصد عملی شده است.گفته شده است دراین نشست نماینده گان شصت ودو کشور و سی و پنج نهاد بین المللی حضور دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید