روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نشست مسکو زمینه گفتگوی دولت و طالبان را فراهم خواهد کرد؟

حکومت وحدت ملی درین مقطع حساس از وضعیت پیش آمده باید استفاده اعظمی نماید. درین ورطه زمانی سیاستی را در پیش گیرد که برای کشور های منطقه و جهان حساسیت برانگیز نباشد همچنان همآهنگی بیشتر را به وجود آورد. زیرامذاکرات صلح با گروه طالبان باید افغانستان شمول باشد و با ضمانت بین المللی انجام شود تا جنگ در کشور ما خاتمه یافته صلح پایدار تأمین گردد. صلح پایدار زمانی در افغانستان تأمین می گردد که همه گروه های سیاسی در داخل کشور و نیز کشور های منطقه و جهان بدانند که منافع آنان درین روند تأمین شده است چندی قبل ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اعلام کرده بود که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به تاریخ اول نوامبر ۲۰۱۸ دایر می گردد اما این نشست به تعویق افتاد. گفته می شود این نشست به دلیل عدم آمادگی حکومت وحدت ملی و نیز تغییراتی که از سوی دولت روسیه برای نشست طالبان درین جلسه وارد شده بود، این نشست به تعویق افتاد ولی گفتگوهای چند جانبه صلح افغانستان روز جمعه هجدهم عقرب در مسکو با مشارکت نمایندگانی از گروه طالبان و شورای عالی صلح کشور برگزار گردید. این نخستین باریست که هیئتی از گروه طالبان به صورت رسمی در نشستی در مسکو شرکت می نماید. این درحالیست که دولت افغانستان درین نشست حضور رسمی نداشته، اما شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل درین مذاکرات اشتراک نموده بود.
حاجی دین محمد همراه سه عضو دیگر شورای عالی صلح عباس استانکزی رئیس دفتر سیاسی طالبان درقطر و رئیس هیئت پنج نفره طالبان با پادرمیان روسیه در دومین نشست مسکو حضور داشتند.

سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: این نشست به عنوان یکی از اهداف مهم در شکل گیری شرایط مناسب برای آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان طالبان و نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی مختلف است. زیرا تروریزم بین المللی یک خطر در برابر تمام کشور هاست. یکی از اهداف این خطر افغانستان است که گروه های تروریستی و در رأس آن گروه داعش با حامیان خارجی خود در آن فعالیت می کنند. داعش با حمایت از بیرون در حال انجام اقداماتی است که تا افغانستان را به پایگاه دهشت افگنی تبدیل سازد.  از آنجا به کشور های آسیای میانه و منطقه عملیات دهشت افگنی خود را گسترش دهد. وزیر خارجه روسیه از تهدید داعش و مواد مخدر برای افغانستان و کشور های منطقه نام برد و گفت مبارزه با تروریزم نیازمند همکاری مشترک همه کشور های جهان است. پس از اظهارات وزیر خارجه روسیه نشست مسکو پشت درب های بسته ادامه یافت. طالبان پس ازبرگزاری نشست باحضوردررسانه ها اعلام کردندکه تاخروج کامل نیروهای خارجی به گفتگو و مذاکره با دولت افغانستان حاضر نخواهند شد. استانکزی در مصاحبه با جمعی از خبرنگاران روسی گفت که نمایندگان امریکایی در ملاقات های شان همواره بحث خروج سربازان شان را از افغانستان مطرح کرده اند. بنابرین تا هنگامی که نیروهای خارجی از کشور خارج نشوند به جنگ ادامه خواهیم داد. درباره مذاکرات احتمالی طالبان با جریان های سیاسی گفت که آنان تماس ها و روابط بابرخی از احزاب و اقشار سیاسی جامعه دارند و آماده استند که با آنان مذاکره کنند.

حاجی دین محمد رئیس هیئت شورای عالی صلح اعلام کرد که با تأمین صلح در افغانستان نیروهای خارجی از این کشور خارج خواهند شد. شورای عالی صلح نشست مسکو را گامی مهم برای آغاز گفتگو های رسمی صلح با طالبان خوانده است.

 احسان طاهری سخنگوی این شورا گفت که آجندای محوری نشست مسکو تعیین تاریخ گفتگوی رسمی میان طرفین بوده است. تمام کشور ها از آغاز فوری گفتگو با مالکیت مردم افغانستان حمایت کرده و ابراز داشتند که درین زمینه آماده همکاری می باشند. طاهری نشست مسکو را بزرگترین دست آورد برای تجدید حمایت کشور های جهان از روند صلح افغانستان خواند و ابراز امید واری کرد که به زودی تاریخ دقیق گفتگو ها روشن شود. همزمان با آغاز مذاکرات صلح در نشست مسکو وزارت خارجه افغانستان هشدار داد که طالبان نباید از نشست مسکو استفاده ابزاری کنند. درعین حال کشور های منطقه و آنانی که درین نشست اشتراک کرده بودند به خاطر تسریع پروسه صلح که آغاز مذاکرات مستقیم و رو در رو حکومت و طالبان را کمک می کند یک بار دیگر حمایت شان را تجدید کردند و همچنان به خاطر همآهنگی های بیشتر گفته شد که پروسه صلح به رهبری افغانها وهرکاری که درین عرصه انجام می یابد، باید یکجا با حکومت افغانستان صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید تفاهمی که میان ما و روسیه صورت گرفته بود، اینکه این نشست راه را به گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان فراهم کند ما از آن اصول و فیصله هایی که دراجلاس تاشکند و پروسه صلح کابل اتخاذ شده بود گذر نکردیم.

از اظهارات رئیس هیئت گروه طالبان چنین برمی آید که آنان یا اراده تأمین صلح در کشور را ندارندو یا به کسب اجازه ضرورت دارند. آیا این گروه می تواند تضمین ختم جنگ در افغانستان را با خروج کامل قوای نظامی همکاری بین المللی به مردم افغانستان بدهد. آیا این اظهارات در حیطه صلاحیت آنان خواهد بود. تجربه این چانه زنی ها را زمان به اثبات رسانیده است که نمونه زنده آن پیوستن جناب حکمتیار
به پروسه صلح افغانستان بود. اکثریت مردم کشور به این عقیده بودند با پیوستن حزب اسلامی حکمتیار به پروسه صلح ۸۰ درصد جنگ را در افغانستان به صلح و ثبات تبدیل
می نماید. اما زمانی که آنان با مردم و دولت درکنار هم به زندگی و فعالیت های سیاسی خود مشغول شدند. با آنکه اکثریت مطلق مردم کشور ازین پروسه اظهار خوشی کردند و مقدم شان را خوش آمدید گفتند. ولی آنچه را که مردم انتظار داشتند که همانا تأمین صلح و ثبات در کشور بود به آن نایل نگردیدند. اکنون اگر طالبان هم به این پروسه صلح دولت افغانستان بپیوندند بدیل، ادامه جنگ داعش بوده و تمویل کننده شان بازهم برخی کشور های عربی و از همه مهم تر زیرچتر استخبارات نظامی آی اس آی به فعالیت های تروریستی و حملات دهشت افگنی در هرگوشه وبیشه افغانستان ادامه خواهند داد. بنابرین طالبان باید بدانند که استخبارات نظامی منطقه در هر زمان مطابق شرایط آن بابدیل مهره هامی تواند برای تخریب کشور و قتل مردم افغانستان استفاده اعظمی نماید. بهتر این است که از هرگروه، حزب، تبار و قومی که هستیم به دور هم جمع شویم آنچه را که می خواهیم از طریق پروسه دموکراتیک و رأی هموطنان خود بدست بیاوریم به هیچ کشوری اجازه ندهیم که از نام، قوم تبار و منطقه ما استفاده ابزاری نماید. بنابرین با تأمین شدن صلح و ثبات در کشور به وجود خارجیها هیچ گاهی ضرورت دیده نخواهدشد. دیگر بهانه برای وجود قوای خارجی در کشور نخواهد بود و هر لحظه که خواست مردم افغانستان باشد کشور ما را ترک خواهند گفت.

نوشته: س- سامی

ممکن است شما دوست داشته باشید