روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نجیب شریفی: طرح حمایت از آزادی رسانه‌ها در روند مصالحه ترتیب شده است

آزادی بیان و رسانه ها یکی از دست آوردهای ۱۹ سال گذشته در افغانستان به شمار می رود که به منظور تقویت بیشتر آزادی بیان و حمایت از اصحاب رسانه، طرح حمایت از رسانه ها در روند مصالحه با طالبان اخیراً از سوی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان ترتیب گردیده است. برای وضاحت بیشتر خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارشی را تهیه کرده که به نشر میرسد.
نجیب شریفی، رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در یک نشست خبری در کابل گفت: این کمیته طرحی را به منظور حمایت از رسانه ها در روند مصالحه با طالبان ترتیب کرده است. هدف این طرح حمایت و حفاظت از آزادی رسانه ها به حیث یک ارزش غیر سیاسی و یکی از عمده ترین دست آورد دو دهه گذشته است.
شریفی، حفظ آزادی رسانه ها مندرج در قانون اساسی و قوانین رسانه یی، تعهد طرف های مصالحه مبنی بر احترام و رعایت آزادی رسانه ها، حمایت جامعۀ جهانی در خصوص حفظ دست آوردهای مرتبط به آزادی بیان و ارایه یک راهکار مشخص جهت حمایت از آزادی بیان در روند مصالحه را، از اهداف اساسی این طرح به منظور حمایت از آزادی بیان در روند مصالحه با طالبان عنوان کرد.
وی افزود: در این طرح پیشنهادهای مشخصی در پروسه مصالحه وجود دارد و در سه مرحله تقسیم بندی شده است که مراحل پیش از مصالحه، جریان مصالحه و پسا مصالحه را در بر می گیرد. رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران افغان علاوه کرد که ایجاد کمیتۀ حراست از آزادی رسانه ها در روند مصالحه، تعیین موضوعات گفتگو در خصوص آزادی بیان و رسانهها، بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در کشور و حمایت مالی و تخنیکی جامعه جهانی از رسانه ها؛ مسایلی اند که در مرحله پیشا مصالحه، پیشنهاد گردیده است.
به گفته وی، در مرحله هنگام مصالحه که سر نوشت آزادی بیان و رسانه ها را تعیین می کند نقش جامعه جهانی، نقش اعضای هیئت مذاکره، نقش جامعۀ رسانه ای، نقش دولت و احزاب سیاسی در نظر گرفته خواهد شد. همچنان او می گوید که در مرحله پسا مصالحه موضوعات تداوم حمایت سیاسی، مالی و تخنیکی از رسانه ها، اتحاد جامعۀ رسانه ای و بسترسازی برای آزادی بیان، مطرح گردیده است.
حفیظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالستان افغانستان به ارتباط طرح حمایت از آزادی رسانه ها در روند مصالحه با طالبان گفت: ما پیشنهادی را به نمایندگی از ژورنالستان در مذاکرات صلح به حکومت افغانستان تسلیم کردیم. اکنون که طرح از سوی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان ترتیب شده است ما منتظر هستیم که حکومت افغانستان در این راستا چه اقدام خواهد کرد.
وی می گوید: ما خواهان جابجا شدن ۳ نماینده از ژورنالستان در کمیته صلح شدیم تا با طالبان طرح آماده شده را مطرح کند. البته پیشنهاد ما این است که اعضای این کمیته افراد بی طرف باشند که هم بقای افغانستان را در نظر داشته باشند و هم خواست مردم را به کرسی بنشانند تا بتوانیم شاهد صلح و خوشی در جامعه افغانستان باشیم.
صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان در این ارتباط چنین می گوید: طرح حمایت و حراست از آزادی بیان که از سوی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان ترتیب شده است در مرحله ابتدایی قرار دارد یعنی مسوده آن آماده شده است به همین خاطر باید سایر نهادها و رسانه ها در مورد طرح یاد شده نظریات شان را ارایه نمایند. این طرح به خاطری آماده شده که ممکن با آغاز مذاکرات بین الافغانی برخی مسایل سیاسی مورد بحث قرار گیرد؛ ولی از آنچه که ما نگران هستیم ممکن آزادی بیان به عنوان دست آورد ۱۹ سال گذشته در افغانستان بیشتر مورد توجه طرفین مذاکره کننده قرار نگیرد و این سبب خواهد شد، تا در آینده با مشکلات و محدودیت هایی در عرصه آزادی بیان و رسانه ها دچار شویم. از همین رو ما تلاش داریم که چگونه بتوانیم کشورهای کمک کننده و نهادهای ملی و بین المللی را وادار سازیم که بالای طرفین فشار وارد نمایند تا محدودیت ها را در این زمینه بوجود نیاورند.
طی سال های گذشته در بخش آزادی بیان کارهای موثر انجام شده است اگر در مذاکرات بین الافغانی صلح در این عرصه توجه جدی صورت نگیرد برخی از حقوق ژورنالیستان و حتی در بسا موارد آزادی بیان نقض خواهد شد. پس بهتر است که قبل از اینکه مذاکرات بین الافغانی آغاز گردد و تمام طرفها به خاطر یک طرح جامع توافق کنند این مسایل به عنوان خطوط سرخ مطرح شود تا هئیت گفتگو کننده طالبان متوجه شوند که مردم افغانستان از آزادی بیان به عنوان ازرش مهم و اساسی در کشور حمایت می کنند.
وی در مورد اینکه طرح آماده شده چقدر نتیجه بخش در حمایت از آزادی رسانه ها در کشور خواهد بود گفت: این طرح بستگی به آن دارد که هئیت مذاکره چقدر از داعیه بر حق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان دفاع می کنند و چگونه می توانیم طالبان را معتقد بسازیم که آزادی بیان یکی از دست آوردهای اساسی است و به هیچ وجه این آزادی و ارزشها مورد معامله قرار نمی گیرد. وی در اخیر گفت: امیدواریم با تلاش های آغاز شده ما شاهد محدودیت های غیر اصولی در بخش کاری اطلاع رسانی در کشور نباشیم.
خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید