روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

نجیب الله عبادی : امارت اسلامی، سیلوی مرکزی را باید ماننددهه شصت بازسازی نماید.

سیلوی مرکزی یکی از واحد های مهم اقتصادی در سال ۱۳۳۳خورشیدی در منطقه کوته سنگی شهر کابل اعمار شد که بعداًاین ساحه بنام ساحه سیلویا کارته مامورین  یاد می شود ، سیلوی مرکزی ابتدا دارای دو فابریکه نان پذی و دو فابریکه پاک کاری و شست شو ی گندم بود  درحدود ۲۵۰۰ تن در سه شفت  به طور ۲۴ساعته مصروف تولید نان سفید ، نان سیاه ،نان پوست گندم  وهمچنان کیک و کلچه  تولید داشت بعداًسیلو وسعت پیدا کرد تا زمان حکومت مجاهدین در بخش های مختلف بدون وقفه تولید داشت اما با تاًسف که سیلو به شمول شهر کابل در جریان جنگ های

تنظیمی به صورت کل خسارات شدید را متقبل گردید برای مدت ها از فعالیت باز مانده بود  اما از یک ماه به این سو سیلوبه فعالیت تولیدی خویش آغاز نموده است .برای وضاحت بیشتر خبرنگار روز نامه ملی  انیس گزارشی را تهیه کرده که خدمت خوانندگان روز نامه ملی انیس تقدیم می گردد .

محمد نعیم مردی موسفید که در یک غرفه فروش نان سیلو مصروف است گفت : از مدت بیست سال به این سو مصروف فروش نان  سیلو و روت  در این محل می باشم .

از یک ماه به این طرف سیلو به فعالیت خود آغاز کرده است که برای وزارت داخله و بعضی از قرار دادی های خود نان توزیع می نماید اما بلندی نرخ در شهر کابل باعث شد ه که بیشتر از این برای فروش نان در غرفه ها و بازار فعالیت نتواند امید داریم تا رهبری امارت اسلامی افغانستان بتواند دو باره سیلوی مرکزی را مانند دهه چهل و پنجاه فعال سازد

چون فروش نان های سیلو یک کمک بسیا ر بزرگ برای خانواده های کم درآمد و فقیر  می باشد وزن هر نان سیلو در حدود ۸۰۰ گرام بود اگر این مرکز فعال شود و امارت اسلامی افغانستان از کشور فدراتیف روسیه و سایر کشور های منطقه برای فعال سازی دستگاه های جدید  از آنها کمک بخواهد یک همکاری بزرگی برای خدمت گزاری به مردم فقیر و نیرو های نظامی امارت اسلامی آفغانستان خواهد بود زیرا پخت و تولید نان در سیلو مرکز باعث ایجاد بازار کار می شود واز سوی هم کسانی که عاید اند ک و کم در آمد دارند برای خریداری نان سیلو اجر بزرگی خواهد بود .

حاجی برات علی که مصروف لیلامی فروشی در سینما پامیر می باشد گفت : از ماه حمل سال ۱۳۵۱ تا ماه سرطان  ۱۳۷۱ در سیلوی مرکزی به عنوان کار گر تولید نان در داش های نان پذی سیلوی مرکزی کار می کردم از ساعت ۸ صبح تا یک بجه کار در مقابل آتش بود اما امتیازات بلندی داشتیم غیر از امتیازات دولتی ،هر کارگر سیلو حق داشت تا هر روز دودانه نان سیلو را نیز برای خانواده خویش ببرد بسیار زندگی آرام داشتیم کوپون هشت سیره نیز داشتیم در حدود ۲الی ۲۵۰۰ نفر در سیلوی مرکزی مصروف تولیدنان بودند متاًسفانه که جنگ های داخلی باعث شد تا تمام شیرازه نظام اقتصادی از بین برود اکنون که فضای امن ایجاد شد از رهبری حکومت می خواهیم تا با کمک مردم وطن را آباد سازند در قدم نخست باید سیلوی مرکزی به کمک کشور های خارجی با تجهیزات مدرن دو باره فعال شود چون یک تکیه گاهی قوی هم به دولت است و هم برای مردم .

نجیب الله که در دهه شصت به صفت آمر لابراتوارهای سیلوی مرکزی ایفای وظیفه می کرد  و یک تن از سابقه داران سیلو می باشد گفت : سیلوی مرکزی در سال های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳در شهرکابل اعمار شده است که در ابتدا دارای دو فابریکه نان پذی و دو فابریکه پاک کاری گندم و شستشوی بود و همچنان دو باب آسیاب نیز داشت که بعد از پاک کار و شست شوی گندم را خشک می کرد و در آسیاب آرد می شد روزانه تا ۴۵ تن تولید در شهر کابل داشت که سه نوع نان، کیک و کلچه پخت می شد دو نوع نان  وروت  را برای قطعات نظامی در شهر کابل توزیع می کرد و متباقی آن برای مامورین و غرفه های فروش در شهر کابل که مصروف کار شخصی بودند به فروش می رسید.

 

موصوف افزود : روزانه تا شصت هزارتن گندم در داخل گدام ها و یا کندوی سیلو توسط کارگران تخلیه می شد گندم ۵۰ در صد  توسط دولت های وقت از کشور ها خریداری می شد و متباقی از داخل کشور از دهاقین خریداری می گردیدآرد که در سیلوی مرکزی تولید می گردید عموماً  توسط تصدی ارزاق برای تمامی مامورین مرکز در کوپون توزیع می شد در سیلوی مرکزی سه نوع نان تولید می شد نان سیاه ، نان سفید یا (مغزنان ) و همچنان پوست گندم بود که نان سبوسدار تولید می شد نانی که در سیلو تولید می گردید در حدود ۸۰۰ گرام وزن داشت سیلو ی مرکزی تا سال ۱۳۷۱ به طور نورمال فعالیت داشت  سیلو مرکز یک تکیه گاه قوی برای مامورین ، مردم کم درآمد و قطعات نظامی بشمار می رفت  اما با تاًسف که از اثر جنگ های داخلی سیلو مانند صد ها ادارۀحکومتی و شخصی خسارات هنگفت متقبل گردید تعمیر سیلو و تمام تجهیزات آن به صورت کل نابود و یا از فعالیت باز ماند اکنون امارت اسلامی افغانستان قسماً\ بخش های تولید نان آن را فعال نموده از آن استقبال می نماییم واز رهبری حکومت می خواهیم تا دو باره سیلوی مرکزی را مانند سال های دهه چهل و شصت فعال سازد چون یک تکیه گاه برای نیرو های نظامی و مردم خواهد بود.        و. ر

ممکن است شما دوست داشته باشید