روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نتایج انتخابات حوزه کابل هفته آینده اعلام می گردد

معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات  میگوید که نتایج ابتدایی  انتخابات پارلمانی حوزه کابل تا هفته آینده  اعلام خواهد شد. این درحالیست که پس ازتوافق همکاری کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی روند بازشماری آرای حوزه ولایت کابل همچنان ادامه دارد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون  مستقل انتخابات به خبرنگار آژانس باختر گفت که روند تفتیش وبازشماری آرای ولایت کابل تا یک روز دیگر تکمیل میگردد که با ختم این روند نتایج ابتدایی انتخابات حوزه کابل تا هفته آینده اعلام خواهد شد .

ابراهیمی همچنان یاد آور شد که نتایج ابتدایی انتخابات پارلما نی ولایت های باقی مانده  امروز یا فردا با مردم شریک ساخته خواهد شد . از سوی هم کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید،با اساس ایجاد کارشیوه جدید ، روند بازشماری آرای ولایت کابل نسبت به روز های پیش تا اندازه ای فعال و شفاف شده است. علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوند باوجود که روند بازشماری آرای ولایت کابل نسبت به روز های گذشته قتاعت بخش بوده اما هنوز هم مشکلات جدی وجود دارد   او گفت  واگذاری اسناد و مدارک لازمی همچو ورق نتایج و لست رای دهنده گان ،که طبق توافق عمل صورت نمیگیرد. با این هم شماری ازناظران جریان های سیاسی و احزاب درکمیسیون مستقل انتخابات میگویند که بازشماری آرای ولایت کابل مثل گذشته ادامه دارد  کشمکش های کمیسیون های انتخاباتی که کارشیوه جدیدرا دربازشماری آرای ولایت کابل ایجاد کردند هیج اثرگذار نبوده است فقط یک وقفه یی یک هفته یی را دربازشماری آرا به وجود آورد نزدیک به دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمان سپری شده اما زد وبند های که میان کمیسیو ن های انتخاباتی بوجود آمده است تاهنوز کمیسیون مستقل انتخابات بربنیاد اعلام تقویم انتخابات نتوانسته است که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی تمامی ولایت ها بخصوص ولایت کابل را اعلام کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید