روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نبود امنیت، چالش بزرگ  فرا راه سرمایه گذاری در افغانستان

نبود امنیت در افغانستان یکی از چالش هایی است که تا اکنون مانع سرمایه گذاری در این کشور گردیده است ، طوری که امروز دیده می شود صنعتکاران و سرمایه گذاران در این کشور زیر تهدید قرار گرفته و اعضای خانواده یا خود آنها توسط افراد مسلح غیر مسئـول در نقاط مختلف کشور اختطاف  می‎شوند.اختطاف چیان در بدل رهایی افراد خانواده این صنعتکاران یا سرمایه گذاران یا خود آنها پول مطالبه می کنند. در برخی موارد نیز دیده شده است که این دسته های اختطاف‌چی دست به قتل صنعت کاران و سرمایه گذاران یا اعضای خانوادۀ آنها زده اند.این خود می تواند یکی از دلایل فرار سرمایه از این کشور تلقی گردد.  بناءٌ یکی از راه های تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور همانا تأمین امنیت است . زیرا در نبود امنیت نه تنها سرمایۀ سرمایه گذاران داخلی و خارجی در خطر است ، بلکه بیم آن می رود که جان آنها نیز در خطر بی افتد. طوری که ما امروز شاهد هستیم بسیاری از سرمایه داران افغان در کشورهای دیگر که دارای امنیت بوده و زمینۀ سرمایه گذاری برای آنها مساعد بوده  سرمایۀ خود را از افغانستان به آنجا انتقال داده اند و در آنجا سرمایه گذاری نموده اند که این خود می تواند یکی از دلایل فرار سرمایه از افغانستان محسوب گردد . فرار سرمایه از افغانستان باعث گردیده است که روند توسعه و انکشاف در این کشور به کندی مواجه گردد و نرخ بیکاری در این کشور به میزان قابل ملاحظۀ بالا رود . باافزایش نرخ بیکاری در این کشور دیده می شود که شهروندان افغان برای دست یابی به کار راه مهاجرت را در پیش  می گیرند ؛ به کشورهای همسایه و اروپایی مهاجرت می‌نمایند تا بتوانند در آنجا یک زندگی مصون و آرامی را داشته باشند. اما با تأسف طی نمودن راه های طولانی و دشوار باعث گردیده است که زندگی بسیاری از مهاجرین افغان به خطر بی افتد ، زیرا امکان غرق شدن مهاجرین که بگونۀ غیر قانونی وارد کشور های اروپایی و غربی می گردند در آب های این کشورها وجود دارد و دیده شده است بسیاری از این مهاجرین در این آب ها غرق شده اند و زندگی خود را از دست داده اند . جوانانی که می‎توان از آنها به عنوان ستون فقرات جامعه یاد کرد به عنوانی یک نیروی فوق العاده و سرمایۀ انسانی  در این کشور بگونۀ وفور وجود دارد، اما به دلایلی نبود مدیریت و کارگذاران لایق و شایسته در سطح رهبری این کشور دیده می شود  که این نیرو بعد از فراغت از نهاد های تحصیلی خصوصی و دولتی راه مهاجرت را در پیش می گیرند . زیرا در افغانستان برعلاوه نبود زمینۀ کار، نبود امنیت یکی دیگری از چالش های است که زمینه را زندگی را آنها در این کشور تنگ ساخته است. حتا این امر باعث گردیده است که در برخی از مناطق کشور جوانان بنابر نارضایتی خود از دولت به صفوف مخالفین مسلح و دیگر گروه های هراس افگنی که در این کشور فعالیت دارند پیوسته اند ، این می تواند زوایایی تاریک از سرنوشت و آیندۀ جوانان این کشور را به جهانیان بازگو کند، افزون براین ، نبود زمینۀ کار و اشتغال در این کشور باعث گردیده است جوانان افغان به استعمال مواد مخدر روی آرند و تا اکنون گفته می شود در این کشور تعدادی از معتادان که بسیاری از آنها جوان اند به چندین میلیون تن می رسد ، این خود می تواند دلیلی از عدم توجه مقامات ذی الصلاح را به زندگی جوانان در این کشور نشان دهد. گذشته از این ، نبود امنیت در این کشور باعث گردیده است که بسیاری از خانواده های افغان  که در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند ، زیر تهدید نیروهای مخالف مسلح و سایر گروه های هراس افگن قرار گیرند. گزارش های از نقاط مختلف این کشور حاکی از آن است که نیروهای مخالف مسلح از باشندگان این کشور در نقاط مختلف زندگی می کنند؛ طلب عشرو زکات می نمایند و آنها را وادار می سازند تابه نیروهای آنها بصورت دوامدار غذا بدهند.این خود می تواند یکی از مشکلاتی باشد که زندگی را برای ساکنان این سرزمین تنگ تر ساخته است. از طرف دیگر  موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول بنام پولیس محلی در نقاط مختلف این کشور باعث گردیده زمینه زندگی برای اهالی این سرزمین که اکثراٌ بی‎بضاعت اند و در آمدی اندکی دارند در نقاط مختلف این کشور تنگ تر گردد ، زیرا افراد مسلح غیر مسئول نیز به گونۀ دیگری بالای باشندگان این سرزمین ظلم می نمایند که این خود می تواند سبب نارضایتی مردم از دولت گردد . از این رو  لازم است که نهاد های مسئول در این زمینه توجه جدی داشته باشد و به هدف تأمین امنیت در نقاط مختلف این کشور کوشش نماید نیروهای هراس افگن را از بین برده و زمینه را برای زندگی باشندگان این سرزمین مساعد سازد. همین گونه موجودیت فساد در نهاد های دولتی باعث گردیده است که سرمایه داران داخلی و خارجی از سرمایه گذاری در این کشور دلسرد گردند و این خود می‎تواند یک دورنمای تاریک از آیندۀ این کشور را به جهانیان معرفی کند. گذشته از این ، موجودیت گروه های هراس افگن و افراد مسلح غیرمسئول در نقاط مختلف این کشور باعث گردیده است منابع طبیعی این کشور که ثروت ملی  محسوب می گردد بگونۀ غیر قانونی استخراج و به بازار های کشور های همسایه و سایر کشور ها بگونۀ قاچاق به فروش برسد ، از این رو ، لازم است که در گام نخست نیروهای امنیتی هرچه زودتر تلاش نمایند که مناطقی را که در آن معادن وجود دارد از کنترول نیروهای مخالف مسلح و افراد مسلح غیرمسئول بیرون ساخته و کنترول این مناطق را بدست خود گیرند تا از استخراج غیرقانونی این معادن و قاچاق سنگ های قمیتی وغیر قمیتی توسط عناصر فرصت طلب و گروه های مافیایی  به بیرون از کشور جلوگیری شود. به باور آگاهان امور تا زمانی حکومت نتواند زمینه را برای سرمایه گذاری در این کشور مساعد نسازد، بسیار بعید به نظر می‎رسد که بتوان با فقر که امروز دامنگیر باشندگان این سرزمین است مبارزه کرد.

بناءً لازم است که هرچه زودتر نهاد های مسئول دست به کار شده و زمینه را برای سرمایه گذاری در این کشور مساعد سازند تا بتوان با فقر که امروز دامنگیر باشندگان این سرزمین است مبارزه کرد و مانع فرار سرمایه از این کشور گردید. 

عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید