روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ناهید فرید عضو ولسی جرگه: کسانی که زیر خط فقر هستند اکثریت شانرا زنان تشکیل می دهد

ادارات، وزارت ها و نهاد های مستقل و غیر مستقل با تدویر محافل  در صحبت ها، خطابه ها و پیام ها از کمپاین ۱۶ روزه که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان راه اندازی گردیده اعلام حمایت کرده اند چنانچه ارگ ریاست جمهوری با فراخوان «به خشونت علیه زنان نه بگویید و با زنان به مهربانی رفتار کنید» در کمپاین سهیم شده است.

 در این رابطه ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان و عضو کمیسیون امور زنان و حقوق بشر ولسی جرگه طی صحبتی گفت:

ما در آستانهکمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان قرار داریم.

به عنوان یک زن و عضو کمیسیون امور زنان و حقوق بشر پارلمان کشور چند مسأله را می خواهم یاد آوری بکنم. ابتدا هدف صحبت من از زنان افغانستان کسانی است که از آدرس زنان درعرصه مدیریت ریاست و وزارت نقش آفرینی می کنند. امروز نیمی از جمعیت افغانستان را زنان تشکیل میدهد همه چشم به ما دوخته اند، که ما چگونه از حق آنان دفاع می کنیم. امروز ما و شما به امید و سمبول زنان و دخترانی تبدیل شده ایم که آرزو دارند در آینده کشور در نقش آفرینی و خدمت به کشور مؤثر واقع گردند. چون نیمی از پیکر جامعه افغانستان یعنی زنان، احساس می کنند به حاشیه کشیده شده اند. احساس می کنند شهروند درجه دوم هستند. چون افغانستان در بین اکثر کشور ها بدترین جغرافیا برای زنان است، در کشور ما مکاتب دخترانه‌را آتش زده می سوزانند در مملکت ما از پیشرفت زنان می ترسند. زنان را دُره میزنند سنگسار و محکمه صحرایی می کنند ۸۰ درصد زنان در افغانستان جمعیت بیکار را تشکیل میدهند. کسانی که زیر خط فقر هستند اکثریت شانرا زنان تشکیل می دهد، مخاطب دیگر من مردان افغان اند. مخصوصاً آنعده که همکاران مادر مجلس نمایندگان اند. نمی شود انکار کرد مردان و زنان بی شماری برای مان رأی داده اند. تا از حق آنها و امانت رأی آنان نمایندگی پاسداری و دفاع کنیم. این حقیقت انکار ناپذیر است. باید با جدیت از حق شان با تصویب قوانین جامعه و مؤثر دفاع کنیم. پارلمان افغانستان از قاطبه ملت افغانستان نمایندگی می کند باید از نیمه آنان که زنان اند نمایندگی هدفمند نماییم انتظار داریم در سال پیش رو برای نفع زنان سرزمین خود قانون گذاری بودجه سازی نموده به عرایض و مشکلات آنان توجه ویژه نموده بخصوص در حقوق سیاسی زنان نگاه ارزشی داشته و آنانرا قسمت بزرگی از توسعه و تکامل سرزمین خود بدانیم برای ایجاد یک جامعه برابر و مساوات در این جامعه باورمند شده مبارزه کنیم. همینگونه به حضور معنا دار و کیفی زنان کشور باور داشته باشیم. اگر نه در این جامعه نه توسعه و نه پیشرفت و نه تکامل خواهد بود به امید روزی که هفته مبارزه با خشونت علیه زنان را تحت عنوان هفته عطوفت و مهربانی هفته مساوات، عدالت و برابری تجلیل کنیم.      

                        حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید