روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نادر نادری: در سال گذشته برای بیش از ۳۰ هزار بست خالی خدمات ملکی کارمند استخدام شده است

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور اعلام کرد که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی به همکاری دیگر ادارات دولتی برای بیش از ۳۰ هزار بست‌های خالی خدمات ملکی کارمند استخدام کرده است. احمدنادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دیروزدر نشستی در کابل گفت که برای ۳۰ هزار و ۴۹۹ بست خالی خدمات ملکی در سال گذشته‌ی خورشیدی کارمند استخدام شده است.

او گفت که این یک رقم استثنایی در تاریخ خدمات ملکی کشور است.

 نادری افزود که نزدیک برای ۷۰۰ بست خالی که در این مدت کارمند استخدام شده، بست‌های عالی رتبه‌ی اول و دوم بوده که نخستین‌بار فضای رقابت گسترده‌تر و شفاف‌تر شده است.

به گفته‌ی او، از این جمله نزدیک برای ۳۰۰ بست عالی رتبه از طریق رقابت برنامه‌ی افزایش ظرفیت در اداره کارمند استخدام شده‌ است که از سوی بانک جهانی تمویل می‌شود.

رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تصریح کرد که نزدیک به ۱۱ هزار بست‌های آموزگاری، بست‌های ۵ و ۶ و بست‌های مدیریت سطح پایین اداره نیز شامل ۳۰ هزار و ۴۹۹ بستی است که در این مدت برای‌شان کارمند استخدام شده است.

 نادری در بخشی از سخنانش با اشاره به اصلاحات به‌وجود آمده در ادارات خدمات ملکی گفت که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی خدمات ملکی افغانستان شهروند محور شده و مدیریت منابع بشری در عرصه‌ی استخدام نیز بهبود یافته است.

او علاوه کرد که استفاده از تکنالوژی در روند استخدام از اصلاحات دیگری بوده که در سال گذشته به‌وجود آمده است. به گفته‌ی او، استفاده از تکنالوژی در روند استخدام مداخله‌ی انسانی را به حد اقل رسانده، شفافیت روند استخدام را افزایش داده و دسترسی مردم به این روند را آسان کرده است.

رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری همچنان گفت که روند استخدام با استفاده از تکنالوژی ساده شده و سرعت استخدام نیز بیشتر شده است.

 نادری افزود: «در گذشته استخدام افراد در بست‌های رتبه اول و دوم حداقل ۱۸ ماه وقت را در بر می‌گرفت و با اصلاحاتی که انجام  شده حداکثر ۴۵ روز از زمان اعلام بست تا صدور حکم ریاست‌جمهوری را در بر می‌گیرد.»

او در ادامه گفت که در سال گذشته تشکیلات تمام وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی هدفمند شده و تمام خلاهای قانونی که وجود داشت نیز رفع شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید