روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نادری: خدمات ملکی افغانستان شهروند محور شده است

ایجاد یک اداره سالم، استخدام براساس شایستگی، تثبیت وظایف خدمات ملکی و تنظیم اساسات امور ذاتی کار کنان خدمات ملکی جزء وظایف اساسی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کشور است.

احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با ارائه گزارش کاری یکساله آن کمیسیون از تغییر فرهنگ اداری خود محور به شهروند محوری در خدمات رسانی و ماموریت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای اصلاحات دستگاه خدمات عامه در کشور خبر داده می گوید:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال ۱۳۹۷ به اثر تلاش های متداوم با جدیت و تعهد کامل گام های اصلاحی را در راستای ایجاد اداره سالم، شفاف، فعال مؤثر و خدمتگذار برداشت و با ایجاد میکانیزم های مؤثر در رشد و انکشاف اداره عامه در افغانستان تلاش ورزید تا فرهنگ اداری در کشور متحول نشده، بنیادی شود مردم به صورت برابر و عادلانه از خدمات یک اداره عامه مؤثر و پویا بهره مند شوند.

مردم به صورت برابر و عادلانه از خدمات یک اداره عامه مؤثر و پویا بهره مند شوند،  هدف اساسی اینست تا مطابق به نیازهای وظیفوی و انکشاف آن به سایر ادارات، از طریق آن ها شهروندان بتوانند دریک فضای مساوی برای احراز یک بست خدمات ملکی رقابت کنند.

یعنی در سه عرصه اقدامات صورت گرفته اول تغییر فرهنگ اداره از فرد محوری به شهروند محوری، دوم اصلاح سازمانی تا ساختار ها و وظایف ادارات و سازمان ها برای رسیدن به نتایج قابل قبول و با کیفیت سمت و سو داده شود، عرصه سوم رفع
نگرانی ها و بهتر ساختن مدیریت منابع بشری در کشور را شامل بود تا چگونه بتوانیم با ایجاد شفافیت سطح اشتراک مردم و دسترسی آنان به پروسه استخدام افزایش یابد.

نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با اشاره به دستاورد های کمیسیون در سال ۱۳۹۷ افزود:

استخدام بیش از ۳۰ هزار تن در خدمات ملکی به شمول بست های عالی رتبه و بست های مدیریت سطح متوسط، اصلاحات جدید
در فرایند های استخدامی الکترونیک ساختن پروسه های استخدام ایجاد مرکز امتحانات وایجاد بانک سوالات ثبت بیش از ۳۰۰۰ شکایت و رسیدگی به آن ها به منظور تأمین عدالت اداری اصلاحات در پروسه های اجرایی رسیدگی به شکایت خدمات ملکی و ساده سازی این پروسه ها، افزایش پنج درصدی سهم زنان در خدمات ملکی هدفمند سازی طرح ساختار های سازمانی اصلاحات در لوایح وظیفوی اداره های دولت.

اصلاحات در کیفیت قوانین و مقررات اداری خدمات ملکی ساده سازی ۲۰ پروسه اجرایی در سه نهاد دولت، فعالیت ها در راستای ایجاد انگیزه و تقدیر از کارکنان برتر خدمات ملکی، نظارت و ارزیابی از تطبیق اصلاحات، ایجاد و توسعه سیستم معلومات مدیریت منابع انسانی، مصرف بیش از
۹۸ درصد بودجه توسعوی و آموزش دهی ۴۵۴۰ تن از کارکنان خدمات ملکی در داخل کشوروفرستادن ۸۶۴ تن جهت آموزش به بیرون از کشور جزء دستاورد های کاری این کمیسیون بوده است.

رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ادامه اضافه کرد: در سال گذشته به همکاری ادارات در ۳۰۴۹۹ بست خالی خدمات ملکی کارمند استخدام شده است که یک رقم استثنایی در تاریخ خدمات ملکی کشور است بیش از ۱۴ هزار تن آن مربوط به بست های معلمین و باقی بست های ۳-۴-۵-۶ سطح متوسط و مدیریت سطح پایین ۵۴۷ بست عالی رتبه اول و دوم بوده در پروسه استخدام از تکنالوژی استفاده صورت گرفته است که مداخله انسانی را به حداقل رسانیده شفافیت و دسترسی را بلند برده است.

با ساده سازی پروسه های استخدام به صورت آنلاین تسهیلات سراسری را برای درخواست کنندگان بست های خالی فراهم ساخته است. بخصوص برای قشر اناث می توانند از سراسر کشور در پروسه های استخدام به صورت آنلاین اشتراک نمایند با آنلاین شدن روند استخدام و افزایش سرعت و کیفیت درخواست فرصت زمانی نیز کاهش یافته است. زیرا قبلاً در خواست استخدام در بست های اول-  دوم حداقل ۱۸ ماه را در بر می گرفت ولی حالا حداکثر ۴۵ روز از زمان اعلام بست تا صدور حکم ریاست جمهوری و پروسه رقابت، مصاحبه و اشغال بست را در بر می گیرد. حق شکایت درخواست کننده نیز محفوظ است. برعلاوه تشکیلات ادارات و وزارت ها طوریکه قبلاً اشاره شد هدفمند ساختیم زیرا در بعضی موارد ساختار تشکیلاتی ادارات با لوایح وظیفوی آن همآهنگی نداشت یا مطابق به اهداف اداره و ستراتیژی مبارزه با فساد نبود که این موارد پس از ارزیابی تعدیل شد که شامل ۵۱ نهاد وزارت و ادارات می شود. همچنان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور طرح و تطبیق و توسعه سیستم معلومات مدیریت منابع موافقتنامه را با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره احصائیه و معلومات امضا کرده با دیجیتلی شدن سیستم مدیریت منابع بشری تمام ادارات مکلف اند اطلاعات مربوط منابع بشری همچون مدیریت ساختار، مدیریت های سوانح، استخدام، ارزیابی
اجرا آت، حاضری، معاشات ارتقای ظرفیت و بخشهای دیگر مرتبط با منابع بشری را درج کنند در نظر است طی سال جاری اطلاعات همه کارکنان خدمات ملکی درج سیستم معلومات مدیریت منابع بشری شود.

رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری  وخدمات ملکی از افزایش حضور زنان در خدمات ملکی نیز خبر داده افزود:

سال ۱۳۹۷ بهترین سال برای مشارکت زنان در اداره های خدمات ملکی بوده است. چنانچه درهمین سال سهم زنان در خدمات ملکی پنج در صد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۶، زنان
۲۲ درصد کارکنان خدمات ملکی را تشکیل می داد در حال حاضر این رقم به ۲۷٫۳۳ درصد می رسد در نظر داریم این سهم افزایش بیشتر یابد و به ۳۰ درصد برسد.

کمیسیون اصلاحات اداری در راستای تأمین اصلاحات در ادارات دولتی و به منظور شفاف سازی پروسه استخدام اقدام به ایجاد کمیته های هفت گانه کرده که تمامی مراحل استخدام از اعلان تاتوظیف یک نامزد را تحت کنترول و نظارت دارد. این پروسه دارای ۱۲ قدم است که مسئولیت نظارت و رسیدگی به هرکدام از آنها به صورت مجزا به عهده یک کمیته است. برای اولین مرتبه فضای رقابت شفاف تر گسترده تر گردیده است.

نادری در ادامه سخنانش گفت:

در نظر داریم در سال جاری ۴۲۴۰۰ کارمند خدمات ملکی را مشخص سازیم واقعاً یک انقلاب قابل ملاحظه را در مدیریت منابع بشری بوجود خواهد آورد.

ساختار تشکیلاتی ادارات اصلاح شده باید وظایف تمام ادارات بعد از بررسی و ارزیابی مشخص گردد که چند تن برای اجرای امور نیاز است. تشکیلات طوری ساخته شود که وظایف را دنبال و وظایف هدف را و آنچه که محور اصلی توجه به اصلاحات است که دسترسی مردم را سهل تر بسازد.

خوشبختانه با اصلاحات صورت گرفته وظایف ادارات همآهنگ با ستراتیژی انکشافی افغانستان گردیده خلاهای قانونی که وجود داشت از حسابدهی و از مؤثریت ادارات خدمات ملکی کاسته بود اصلاح شده است. پروسه اصلاحات ادامه خواهد یافت.

همینگونه انستیتوت خدمات ملکی که یکی از نهاد های اساسی افزایش و ارتقای ظرفیت رهبری ادارات و کارکنان خدمات ملکی است. بررسی سازمانی و ارزیابی وضعیت شده ساختار تشکیلاتی آن با توجه به یافته های ما باز نگری کار روی تطبیق، طرح و تدوین پالیسی ملی آموزش کارکنان خدمات ملکی، مقرره آموزش کارکنان و پلان ستراتیژیک کار صورت گرفته است.

طرح ساختار جدید انستیتوت مطابق به اهداف، ماموریت دیدگاه و برنامه های جدید دیزاین برنامه ویژه برای کارمندان سطح رهبری اداره خدمات ملکی افغانستان برنامه های مدیریتی حضوری و غیر حضوری آنلاین برای کارمندانی که تازه شامل دستگاه خدمات ملکی می شوند می گردند با ایجاد انسجام کادررهبری بتوانند به ادارات خویش دیدگاه نو ارائه در پیشبرد برنامه های اصلاحات کمک کرده شفافیت وحسابدهی و مبارزه با فساد را افزایش دهند. تا منبعد دستگاه خدمات ملکی به ساختار حرفه یی غیر سیاسی و غیر فردی مبدل شود که توانایی استفاده بهینه از منابع و ارائه خدمات عامه با کیفیت و جمعآوری مؤثر عواید را داشته باشد.

میزان آموزشها را از لحاظ تعداد، امسال ۴۵۲۰ تعیین نموده ایم تا مهارت های رهبری، ایجاد شفافیت و خدمتگذاری و ارائه خدمات ملکی با عزت را به مردم بیاموزند. 

نادری افزود:

با ایجاد سیستم مدیریت منابع بشری در کل کشور و با توجه به ظرفیت های موجود اولین سیستم رویت معلومات منابع بشری را فعال نمودیم کمیسیون در ابتدا ۲۶۰۰۰۰ کارمند وزارت معارف را بایومتریک با تکمیل نشان انگشت و چشم و دوسیه سوانح شان با پرداخت معاشات شان به وزارت مالیه وصل شده در نظرداریم ۴۲۴۰۰۰ کارکن خدمات ملکی که در کشور وجود دارد شامل سیستم مدیریت منابع بشری ساخته تا با داشتن یک رقم واضح و روشن از تشکیل کارکنان خدمات ملکی یعنی منابع انسانی برای پیش برد برنامه های انکشافی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ادامه گفت:

به منظور تقدیر از شجاعت و فداکاری های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اخیراً کمیسیون فیصله نموده است.

آنعده از نظامیان که حین اجرای وظیفه مجروح و ترک خدمت می نمایند در صورت که خواستار خدمت در ادارات خدمات ملکی باشند با ارائه سند تحصیلی مرتبط کمیسیون مدت زمان سه سال خدمت در صفوف نیروهای امنیتی را معادل یکسال تجربه کاری محاسبه و ۵ نمره ترجیحی در امتحان رقابت را نیز برای شان در نظر دارد. امید دارم تمام ادارات ملکی زمینه جذب شانرا فراهم سازند.

خبر خوش دیگر اینکه حدود ۱۱ هزار تن اشتراک کننده امتحان کانکور جمعی برای بست های معلمی که دومین بالاترین نمره را در امتحان بدست آورده اند با دریافت پیام و نشر نتایج شان در ویب سایت کمیسیون جذب و استخدام شده اند.

نتایج بیست ولایت شامل کاپیسا، لغمان، پنجشیر، بغلان بامیان، پکتیا، خوست، کنر، کندز بلخ، جوزجان، قندهار، ارزگان تخار، لوگر، ننگرهار، پکتیکا بدخشان، زابل نشر تاپایان هفته نتایج باقی ولایات نشر و هفته آینده ۳۴ ولایت تکمیل خواهد گردید. همچنان نتایج ۵۵۰۰ بست ۵-۶ دومین بالاترین نمره را دارند تا پایان ماه حمل نهایی و اعلام خواهد گردید.

جمعاً در دوسال نزدیک به ۵۰ هزار تن از طریق پروسه های آزاد رقابتی اشتراک وجذب خدمات ملکی خواهند شد که امسال جمعاً ۱۷۵۰۰ تن جذب می شود.

همچنان در ربع اول سال کمیسیون بررسی و ارزیابی اجرا آت تمام وزارت ها مطابق به تعهدات، اهداف وظایف شان اعلام و اولین رده بندی کیفیت و خدمات بهتر در دستگاه خدمات ملکی نشر و بعداً شاخصه هایی را که کمیسیون بعد از ارزیابی نشر می نمایند می توانند محاسبه نمایند که کدام وزارت و اداره مستقل در کدام رده بندی آمده و حسابدی بسازند تا در عرصه هایی که نمرات خوب نگرفته اند مکلف به ایجاد ظرفیت های جدید در ادارات خویش گردند.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید