روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

میلاد النبی(ص) یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است

کشورهای اسلامی ومسلمانان جهان این روزرا با برگزاری گفتمان های دینی  خواندن قران کریم  ودادن صدقه به افراد فقیردرمساجد ودیگرمکان ها  تجلیل می کنند.

گفته فوق را قاری امان الله بخشی نماینده  وزارت ارشاد ، حج و اوقاف مؤظف درسالون فاتحه خوانی حصه اول خیرخانه در صحبتش در رابطه به میلادپیامبرواوصاف نیک و برخورد آن حضرت (ص) به ویژه با زنان  بیان کرد.

  وی اضافه کرد که آن حضرت(ص) دررابطه به زنان  توجه ویژه داشت وجایگاه همانندی با مردان برای آنان قایل بود.

  قاری افزود: برخلاف این عقیده که زن و نام او را مایه شرمساری می دانستند و حتا دختران خود را زنده به گور می کردند، آن حضرت با افتخار از مادران ودختران خود یاد می کرد.

  قاری امان می گوید که  ازمیمونه، همسر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم نقل می شودکه ازرسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم به کرات شنیده بود که می فرمود: بهترین مردان امت من کسی است که نسبت به همسر خود بهترین رفتار داشته باشد و بهترین زنان امت من کسی است که نسبت به همسر خویش بهترین کردار داشته باشد. هرزنی که آبستن می شود هر شب و روزی که بر وی می گذرد، برابر با هزار شهید، اجرو پاداش دارد بهترین زنان امت من زنی است که در آنچه معصیت نباشد، رضای شوهررا به دست آورد و بهترین مردان امّت من، مردی است که با خانواده اش به لطف و مدارا زندگی کند. چنین مرد هر روزی که بر او بگذرد، اجر صد شهید دارد.

به گفته قاری امان
حضرت عمراز رسول اللَّه پرسید: یارسول الله چگونه می شود زنی که رضایت شوهرش را به دست آورد اجر هزار شهید و مردی که با خانواده اش مدارا کند، اجر صد شهید را داشته باشد؟ پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم فرمود: بدان که اجر زنان، نزد خداوند، بیش از اجر مردان است.

قاری امان از رسول مقبول وبرخورد آن حضرت(ص) با زنان یادکرد و افزود که آن پیامبر بزرگ اسلام(ص) به خدا«ج» سوگند یاد کرد که ستم شوهر نسبت به زن بعد از شرک به خدا بزرگترین گناهان است.

حضرت پیامبر(ص) با همسران خویش با مهربانی و عاطفه و عدالت رفتار می کرد. به ایشان به نظر مساوی می نگریست و ترجیحی میان شان قایل نبود. حتا در مسافرتها هر کدام شان را که قرعه به نامش اصابت می کرد، با خود می برد. تندخویی ها و بدزبانی همسران خویش را تحمل می کرد و هیچ گونه خشونتی نسبت به آنان به کار نمی برد.

پیامبر اعظم(ص) همواره به مردان سفارش می کرد: پاکدامن باشید تا زنان تان پاکدامن باشند.

قاری امان که ۴۵ سال عمر دارد و ازاثراصابت راکت درمحل بود وباشش بینایی خود را از دست داده است
می گوید:
جهان با تمام زیبایی هایش در نظرم به سان شب تاریک وبی نور است  اما نور ایمان به خدا وپیامبرش برایم انرژی  ادامه حیات  و عبادت الله (ج) را می دهد.

قاری امان با استناد برگفتارپیامبربرزگ اسلام(ص) ادامه خشونت  خونریزی  برادرکشی ، انفجار وانتحار درکشور نکوهش می کند آنرا خلاف اخلاق پیامبر اسلام می داند و می گوید برهرمسلمان است که با الگو گیری از اخلاق ، کردار و گفتار آن حضرت بکوشد که صلح در کشورحاکم شود و مسلمانان درفضای اخوت برادری و برابری زندگی این ودیعه خداداد را به پیش ببرند و روح پیشوای بزرگ را شاد کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید