روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

میسوری از چین شکایت می‌کند

ایالت میسوری امریکا روز سه شنبه درارتباط با شیوع ویروس کرونا، دادخواستی علیه دولت چین ارائه کرد.
طبق این دادخواست، این ایالت دولت چین را به دلیل عدم واکنش مناسب به شیوع ویروس کرونا و اطلاع رسانی غلط مسئول «نابسامانی اقتصادی در این ایالت» دانسته و از دولت چین درخواست غرامت می‌کند.
دادخواست توسط لوی سارنوال ایالت، اریک اشمیت در سارنوالی فدرال تشکیل شده و مقامات چینی را متهم به شرکت در «کارزار وحشتناک فریب، پنهانکاری، سوءاستفاده و عدم فعالیت برای مقابله با خطرات ویروس کرونا» می‌کند. لوی سارنوال ایالت میسوری دولت چین را «مسئول مرگ و رنج عظیم ، و ضررو خسارات اقتصادی غیرقابل جبران به جهان، از جمله میلیارد‌ها دالر ضرر اقتصادی برای ساکنان میسوری» می‌داند.
میسوری اولین ایالت امریکاست که در پی شیوع ویروس کرونا، رسما از دولت چین شکایت کرده و درخواست غرامت می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید