روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

موقعیت افغانستان باعث شده است که کشور ما به چهارراه مهم اقتصادی میان آسیای مرکزی و جنوبی مبدل گردد

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، نشست بورد مشورتی پالیسی اقتصادی با پوهنتون‌هاروارد و شماری از نهادهای بین المللی دیگر، شام روز پنجشنبه از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شد.
در این نشست ابتدا اجمل احمدی رئیس عمومی دافغانستان بانک صحبت کرده، گفت: بورد مشورتی پالیسی اقتصادی ابتکاری است که دولت افغانستان در سال ۲۰۲۰ با عضویت نهادهای معتبر بین المللی ایجاد کرده و دلیل ایجاد آن مدیریت و مبارزه با بحران کرونا می باشد.
بعداً پروفیسور ریچارد هوسمن و پروفیسور عاصم خواجه از مرکز توسعۀ پوهنتون‌هاروارد، ادرین برون از مرکز توسعۀ بین المللی، ویلیم تامپسون از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، پروفیسور فیدریکو استروزنگر رئیس پیشین بانک مرکزی ارجنتاین و ایمل دوست از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، صحبت کردند.
آنان گفتند که هیئت مشورتی پالیسی اقتصادی با دولت افغانستان در امر مدیریت هر چه بهتر اثرات ناگوار و همه گیر ویروس کرونا کمک و همکاری می کند. همچنان ما متعهد هستیم که تاثیرات مثبت دولت‌ها و شرکای آن را تقویت بخشیم.
سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تشکر از تلاش‌های بورد متذکره، در مورد چالش‌های مدیریت ویروس کرونا معلومات داد و پالیسی دولت افغانستان را در خصوص مبارزه با این ویروس، جلوگیری از تاثیرات منفی آن بالای اقتصاد کشور، عرضه خدمات صحی، ظرفیت‌های حکومت افغانستان با درنظرداشت معیارهای جهانی برای ارائه خدمات و ساختن پالیسی‌های که تاثیرات آن بر نتایج برنامه‌ها محسوس باشد، تشریح نمود.
وی افزود که حکومت در هر مرحله نظریات مردم را استماع نموده و از سیستم شبکه ای میان دولت و مردم استفاده کرده تا از آسیب‌های اقتصادی در زمان شیوع کرونا، جلوگیری نماید.
رئیس جمهور گفت که حکومت افغانستان تجارب خوبی را در راستای مبارزه با ویروس کرونا دریافت کرده، با سکتور خصوصی کار نموده و از ظرفیت‌های اجتماعی نیز استفاده کرده است.
رئیس جمهور غنی با یادآوری از برنامه‌های صحتمندی و میثاق شهروندی، گفت که با استفاده از این برنامه‌ها حکومت به اقشار مختلف جامعه رسیدگی می کند تا در قسمت رشد اقتصادی مردم بیشتر کار صورت گیرد و ما در حال حاضر از تجارب جهانی نیز در زمینه تطبیق برنامه‌های بزرگ اقتصادی، استفاده می کنیم.
وی با اشاره به طرح‌های اتصال و پروژه‌های بزرگ منطقوی، گفت که موقعیت افغانستان باعث شده است که کشور ما به چهارراه مهم اقتصادی میان آسیای مرکزی و جنوبی مبدل گردد.
رئیس جمهور غنی در خصوص سرمایه گذاری بالای تحصیلات عالی نیز صحبت کرده، گفت: نیاز است که نهاد تحصیلات عالی ما کادرهای را به جامعه تقدیم کند که در مطابقت به مارکیت کار باشد. وی بالای تعلیم و تحصیل از راه دور نیز تاکید کرد و گفت که این بخشی از تلاش‌های است که پوهنتون‌هاروارد و سایر نهادهای معتبر جهان می تواند افغانستان را یاری رسانند.

ممکن است شما دوست داشته باشید