روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

موجودیت کشتزارهای ماین به عنوان دشمنان مخفی مردم افغانستان، خطرات زیادی  را  متوجه شهروندان کشور ساخته است

بروز حوادث ناشی از جنگ های تحمیلی به ویژه حوادث غیر مترقبه که از اثر انفجار ماین ها و مواد منفلق ناشده که از زمان روسها وسایر متجاوزان در زیر زمین مدفون مانده، ماهانه اضافه از چهل تا پنجاه تن از هموطنان ما را قربانی می گیرد و صدها رأس مواشی اعم از گاو، گوسفند نیز در ولسوالی های دور افتاده که امکان پاکسازی زمین های زراعتی وعلف چر ها از وجود ماین نبوده است تلف و از بین می رود، چرا که براساس تحقیقات و ارزیابی های که از موجودیت ماین ها و مواد منفلق ناشده دوران جنگ های تحمیلی چه از دوران لشکریان شوروی سابق وچه از زمان جنگ های تنظیمی و گروه های مسلح مخالف دولت صورت گرفته است، گفته می شود که پس از تجاوز قشون سرخ تادندان مسلح شوروی سابق گروه های داخلی درگیر جنگ این ماین ها فرش گردیده است، این گروه ها ماین رایک اسلحه نهایت مؤثر برای دفاع از خود وشکست دشمنان می دانستند، متأسفانه که ماین های کشت شده آنان تا حال هزاران تن از افغان ها را به کام مرگ فرستاده و ده ها هزار تن دیگررا معلول ساخته است.

بررسی ها و پژوهش های به عمل آمده از طریق منابع و دفتر های سازمان ملل متحد گواهی می دهند که در طول سه ونیم دهه جنگ در افغانستان، در پهلوی دیگر بدبختی ها یک میراث شوم و کشنده دیگر را به ارمغان گذاشته که موجودیت ماین ها و مواد منفلق ناشده است.

اداره سازمان ملل متحد که در رابطه به ماین ها در افغانستان کار می کند، در تخمین های اخیر خود گفته است، با وصف سال ها پاکسازی مناطق ماین زار افغانستان، هنوز هم صدها هزار افغان از موجودیت ماین های پاک ناشده درین کشور به خطر حیاتی رو برو می باشند.

یک مقام سازمان ملل متحد در رابطه به خطر و عواقب ناگوار ماین ها و مواد منفلق ناشده اظهار داشت که با وجود تلاشهای سال های گذشته جامعه جهانی برای پاکسازی افغانستان از وجود ماین ها هنوز هم هزاران تن در قریه ها و ولسوالی ها به خطر جانی ماین ها قرار دارند این در حالیست که گزارشهای تداوم
جنگ های تازه در ولایت غزنی می رساند که
گروه های افراطی مسلح طالبان در جریان چهار روز جنگ و حمله غیر مترقبه بالای شهر غزنی که علاوه بر قتل و کشتار مردم بیگناه این شهر محلات مسکونی و دفاتر نهاد های دولتی را به آتش کشیدند و اکثراً راه های منتهی به مرکز شهر غزنی را به خاطر جلوگیری از تحرکات تازه نظامی ماین گذاری نموده اند و با این فعالیت های غیر انسانی خود بار دیگر برحجم ماین های کشت شده در غزنی فزونی بخشیدند و زمینه کشته و زخمی شدن صدهاتن از شهروندان غزنی را مساعد

ساختند.

بررسی های به عمل آمده از خطر ماین های جاگذاری شده در مسیر شاهراه ها و زمین های زراعتی نظر به تخمین های اخیر اداره سازمان ملل، تعداد افرادی که از این ناحیه به خطر رو برو می باشند تقریباً به یک اعشاریه سه میلیون تن می رسد. مسئول اداره ماین پاکی در افغانستان اظهار می دارد که در طول ۲۰ سال گذشته بیش از پنجصد هزار ماین ضد پرسونل بیش از ۲۲ هزار ماین ضد تانک بیش از پانزده میلیون مرمی مختلف انفجار ناشده در افغانستان جمعاوری شده است که با این فعالیت های مؤثر هزاران تن از مردم از مرگ و زخمی شدن نجات پیدا می کنند.

این موضوع در حالی بیان می گردد که در سالهای اخیر طالبان مواد انفجاری ارزان را برای ساختن ماین بکار گرفته اند که در کنار سرک ها و جاده های عمومی بکار می برند که براساس برداشت آنان این ماین ها یکی از مؤثرترین سلاح های کشنده به شمار می رود. و همین اکنون از همین ماین های ساخته شده طالبان در شهر غزنی بکار گرفته اند.

گفته می شود که افغانستان یکی از کشور های در جهان می باشد که بیشترین ماین ها در آن فرش شده است. باید تذکار به عمل آورد که جامعه جهانی به خاطر جلوگیری از خطرهای ماین ها در افغانستان، سالانه ۹۰ میلیون دالر برای پاکسازی این ماین ها در افغانستان به مصرف می رساند.

به اساس گزارشات به عمل آمده پس از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان پنج مؤسسه داخلی و دو موسسه بین المللی در عرصه ماین روبی در افغانستان کار کرده اند، ولی هنوز هم روزانه یک تن از افغانها در اثر انفجار ماین های جاسازی شده جان شان را از دست می دهند.

بررسی های نیروهای امنیتی از وجود ماین های تازه کشت شده از جانب طالبان گواهی می دهد که ماین های بیشتری در افغانستان جاسازی می گردد، زیرا طالبان نیز مانند دشمنان خارجی افغانستان که قبلاً به این کشور آمده بودند سرگرم جابه جایی مواد انفجاری در این کشور هستند.

مسئولان مؤسسات ماین پاکی در افغانستان می گویند که در زمان آغاز جنگ های دراز مدت در این کشور تقریباً هفتصد هزار تن شهروندان این سرزمین در اثر ماین های جاسازی شده جان های شان را از دست داده اند و هزاران تن دیگر معلول شده اند.

مسئولان مؤسسات ماین پاکی می گویند که آنها مؤفق به دریافت و تخریب بیش از سه میلیون ماین های ضد تانک، ضد پرسونل، ماین های هاوان و ماین های دست ساخت گردیده اند.

بنابر آن مردم کشور ما از مسئولان نیروهای امنیتی تقاضا دارند تا به خاطر جلوگیری از خطر ماین ها و مواد منفلق ناشده با مؤسسات خارجی فعالیت شان را زیاد تر سازند و مردم را از شر و خطر این دشمن مخفی نجات دهند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید