روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مهدی روحانی سخنگوی وزارت ترانسپورت: کار بالای ترمیم اضطراری تونل سالنگ جریان دارد

ترافیک جاده و مردم نه ولایت شمال افغانستان نسبت تخریب تونل سالنگ و سالنگ الی خنجان و دوشی به مشکل مواجه اند خبرنگار روزنامه ملی انیس پیرامون موضوع از وزارت ترانسپورت گزارشی را تهیه کرده که نشر می شود.

 پرسش: از سالیان متمادی به مطبوعات گفته می شود که نسبت تخریب تونل سالنگ و سالنگ الی سرک خنجان، دوشی که برای عابرین ، ترافیک و مردم نه ولایت شمال کشور آزاردهنده  است ترمیم اساسی می شود مشکل در کجا است که کار عملی این جاده و ترمیم اساسی تونل سالنگ آغاز نمی شود؟

مهدی روحانی سخنگوی وزارت ترانسپورت به پاسخ این پرسش می گوید: رهبری وزارت ترانسپورت و اداره ملی سرک های این وزارت که مربوط وزارت فواید عامه اسبق بود تلاش دارد تا مشکلات عمده هموطنان عزیز خویش را در بخش ترانسپورت مرفوع سازد بناءً در کنار پلان های اساسی این وزارت در مسیر تونل سالنگ ما ترمیم اضطراری را روی دست گرفتیم که ۳۰ کیلومتر سرک در قسمت شمال تونل سالنگ و به طول ۲۰ کیلومتر سرک در قسمت تونل جنوبی سالنگ در مجموع ۵۰ کیلومتر سرک ترمیم اضطراری می شود و فعلاً هم به داخل تونل سالنگ و بعضی نقاط دیگر که مشکلات خاص خود را داشت توسط ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها کار آن به پیش برده می شود و پرسونل ما در آنجا عملاً کار می کنند و همچنان کار بالای ترمیم اضطراری سرک تونل شمالی به طول ۳۰ کیلومتر جریان دارد.

وی اضافه کرد: ما وقتی به ترمیم اساسی تونل سالنگ اقدام خواهیم کرد که راه بدیل تونل سالنگ را داشته باشیم. ولی فعلاً بالای سرک دوشی الی بامیان که ۵۲ کیلومتر می باشد کار جریان دارد و مسیر مذکور به شش بخش تنظیم شده است که بخش اول آن از بغلان الی پل دوستی و بخش دوم آن الی بامیان می باشد که کار روی آن جریان دارد و بخش های مختلف آن که ۲-۳-۴- و۵ است به امورات تدارکاتی نیاز دارد. باید کفت زمانی که کار اضطراری سرک دوشی الی بامیان ختم شد کار شش بخش دیگر شروع می شود و همچنان وقتی که سرک دوشی الی بامیان به طور اساسی ساخته شد همزمان حجم ترافیک جاده حرکت می کند بطرف دوشی الی بامیان که جاده شمالی و جنوبی را با هم وصل می کنند و بعداً ترمیمات اساسی تونل سالنگ شروع می شود. فعلاً راه بدیل سالنگ وجود ندارد. بناً بسیار مشکل خواهد که ترمیم اساسی تونل سالنگ را آغاز کنیم. چون از ساخت تونل سالنگ هفتاد سال می گذرد و تخریبات خود را دارد.

پرسش: از چند سال به این طرف گفته می شود که وزارت اسبق فواید عامه جهت بهبود ترافیک جاده، تونل دوم سالنگ را حفر می کند لطفاً بگویید که کار عملی تونل دوم سالنگ چه وقت شروع می شود، زیرا مردم نه ولایت شمال کشور بی صبرانه منتظر آن است

پاسخ: وزارت ترانسپورت برای اولین بار حفر تونل دوم سالنگ را به داوطلبی  ملی و بین المللی سپرده تا بتوانیم مطالعات اساسی آنرا انجام بدهیم. بناءً وزارت ترانسپورت شرکت برنده قراردادی را موظف ساخت تا مطالعات اساسی و تخنیکی تونل دوم سالنگ را در فصل سرما انجام بدهد، زیرا بیشترین مشکلات رادر فصل سرما میداشته باشیم که مطالعات آن در حال تکمیل شدن است.

مهدی روحانی در مورد بودجه ترمیم اساسی و راه بدیل تونل سالنگ گفت: وزارت ترانسپورت در قسمت بودجه کدام مشکل ندارد بودجه راه بدیل سالنگ و ترمیم اساسی تونل سالنگ را بانک جهانی تمویل می کند به شمول ۸۶ کیلومتر مسیر آن که تخریبات خود را دارد.

سخنگوی وزارت ترانسپورت در قسمت ساخت تونل جدید سالنگ گفت: از اولنگ الی دوشاخ به طول دوازده کیلومتر به اعلان داوطلبی ملی و بین المللی سپرده شد که در نتیجه سال گذشته شرکت بین المللی استرالیایی برنده قرارداد شناخته شد که شرکت مذکور مطالعات را انجام داد و سه گزینه به وزارت پیشنهاد کرد، تیم تخنیکی وزارت گزینه یی پیشنهادی را مطالعه و بالای آن کار می کند که از سه گزینه یک گزینه آن انتخاب و به شرکت برنده واگذار می شود تا شرکت متذکره با گزینه انتخابی دیزاین خود را شروع  کند اما در قسمت مطالعات اساسی آن بانک انکشاف دستیابی دونر تمویل کننده ما بوده است که با ما همکاری کردند ولی بازهم بانک انکشاف دستیابی به خاطر ساخت تونل جدید سالنگ با دولت افغانستان و وزارت ترانسپورت  علاقمند هستند که یک مقدار هزینه را در زمینه با ما همکاری کند اما وزارت ترانسپورت با سایر دولت ها در تماس است که بودجه مورد نیاز تونل جدید سالنگ را فراهم نماید. خوشبختانه عده زیادی از دونر ها علاقمندی را در حصله تمویل تونل جدیدسالنگ نشان داده اند.

سخنگوی وزارت ترانسپورت در مورد اینکه چرا تا اکنون نتوانسته اند تونل سالنگ را به طور اساسی ترمیم نمایند گفت:

 علت اساسی اینست  تازمانی که ماراه  بدیل برای ترافیک جاده نداشته باشیم بسیار مشکل خواهد بود که تونل سالنگ را ترمیم اساسی نماییم چون در مسیرسالنگ به طول ۸۶ کیول متر تخریبات وجود دارد که از لحاظ اقلیمی اسفالت در آن جا ممکن نیست بناءً طبق مطالعاتی که ما داریم باید آهن کانکریت شود اگر ما تونل را آهن کانکریت نمایئم وراه بدیل نباشد برای ترافیک جاده شمال وزارعان آن ولایت خاصتاً در فصل تابستان که میوه تازه آن به بازار های کابل انتقال می گرددموانع ایجاد می شود وهمچنان در فصل خزان هم مواد خوراکی ان نمی رسد. بناءً زارعان وباغداران  نسبت بندش راه سالنگ متضرر می شوند به همین دلیل ما در قدم نخست راه دوشی با میان را می سازیم بعد به ترمیم اساسی تونل سالنگ که به طول ۸۶ کیلو متر سرک است می پردازیم فعلا ترمیم اظطراری صرف به خاطر این است که ما توانسته باشیم  مشکلات هموطنان  عزیز خود را مرفوع نمائیم.

مهدی روحانی در مورد سرک های حلقوی که طی ۱۵ سال در افغانستان ساخته شده ولی در کمترین وقت خراب شده مانند سرک های کابل قندهار، جلال اباد وفراه گفت: بعضی از سرک ها که در طی ۱۵ سال گذشته ساخته شده باید چهار پنج سال  حفظ ومراقبت دوره بی می گردید که متاسفانه نسبت کمبود بودجه حفظ ومراقبت دوره ی نشد در این راستا سالانه چهار میلیارد افغانی را به پارلمان کشور پیشنهاد می کنیم که از جمله یک میلیارد منظور می شود اگر ما یک میلیارد افغانی را به ۳۴ ولایت افغانستان تقسیم نمائیم تنها مصارفات حفظ و مراقبت دوره یی سرک ها را کفایت نمی کند.

وی در مورد تخریب سرک های ساخته شده گفت: در مورد تخریب سرک تنها ساخت بی کیفیت نیست، بلکه چند عوامل وجود دارد بارگیری وسایط توناژبلند وهمچنان در بعضی نقاط کشور مانند ولایت زابل در مسیر شاجوی ومسیر دل آرام که بیشترین قسمت سرک تخریب شده زارعان کشور در وقت آبیاری مزارع شان بی تفاوت گونه آبرا به روی سرک سرازیر می کنند که آب بد ترین دشمن سرک است دیگر اینکه سرک هایی که از جانب دونر ها ساخنه شده اعلان داوطلبی ونظارت را خود شان می نمود بناءً وزارت فواید عامه  صلاحیت نظارت را نداشت اما حالا در کنار اینکه ما پروژه ها را می سازیم برای اولین بار ما حفظ ومراقبت سرک کابل جلال اباد را تکمیل کردیم فعلاً حفظ ومراقبت سرک کابل قندهار هرات را زیر دست داریم همچنانی از قسمت کمپنی الی ولایت غزنی قرار داد سرک مذکور امضا شده وبه زود ترین فرصت کار آن شروع می شود واز غزنی الی زابل هم ساخت سرک ها به تدارکات ملی سپرده شده که قرارداد آن امضا وکار آن آغاز می شود اما به خاطر انسجام بهتر امور، دولت پنج اداره دولتی را با وزارت ترانسپورت مدغم نمود که کار  را تحت یک رهبری واحد به شکل بهتری انجام دهد.

اخترمحمد اکاخیل

ممکن است شما دوست داشته باشید