روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

منیژه وافق: ۱۱۵۰ شرکت رسمی مربوط به زنان در اتاق های تجارت ثبت و راجستر است

اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان به عنوان چتر حمایتی از زنان متشبث و تجارت پیشه در کشور ایجاد و در دو سال اخیر یک سلسله اقدامات سودمندی را برای توسعه سهم و نقش فعال زنان در عرصه تولید و رشد اقتصاد کشور ایفا نموده است در رابطه به چگونگی فعالیت این اتاق خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه یی را با منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع  زنان افغانستان انجام داده است که تقدیم خوانندگان می گردد. 

در ابتدای صحبت منیژه وافق در رابطه به هدف ایجاد اتاق چنین توضیحات داده گفت: قبل بر افتتاح و فعالیت اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان گروهی از زنان تجارت پیشه با همکاری همدیگر نهاد متشبثین رهبری برای انکشاف افغانستان «لید» را در سال ۲۰۱۳ تأسیس کردند بعداً این نهاد در ۲۰۱۴ به عنوان اتحادیه زنان تجارت پیشه عرض اندام و به فعالیت رسمی خود ادامه داد.

تا اینکه در ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان موافقتنامه شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری را برای تغییر نام به اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان بدست آورد.

هدف عمده ما داشتن سهم زنان و به خصوص زنان تجارت پیشه در انکشاف پایدار افغانستان و به رسمیت شناخته شدن آن در سطح ملی و بین المللی و دسترسی بدون مانع به فرصت های اقتصادی و داشتن یک فضای کاری مطمئن در سکتور خصوصی برای زنان و مشارکت فعال آنان در انکشاف اقتصادی کشور بود.

دو ماموریت مهم را که اتاق باید عملی سازد. همصدا شدن و همکاری با زنان تجارت پیشه آگاهی و مشارکت شان جهت دست یافتن به هدف مشترک و انتقال دادن منافع و نگرانی های موجود زنان تجارت پیشه به پالیسی سازان اقتصادی کشور و فراهم ساختن زمینه همآهنگی و همکاری با سایر سازمان های داخلی و خارجی برای بهبود فرصت های کسب و کار زنان تجارت پیشه می باشد.
در مجموع ۱۱۵۰ شرکت رسمی مربوط به زنان در اتاق تجارت ثبت و راجستر است.

تمام متشبثان مربوط به خانم ها می توانند عضویت این اتاق را کسب نمایند. تعداد اعضای اتاق در مجموع به ۲۰۰ تن می رسد. برعلاوه فعالیت های ما در مرکز در چهار زون بلخ، ننگرهار کندهار، و هرات نیز دفاتر ما فعال بوده در رهبری هیئت مدیره اتاق ۳۱ خانم عضویت دارد که ۱۱ تن از کابل ۲۰ تن از ولایات انتخاب شده اند.

وی در رابطه به فرصت های مهیا شده به خانم های تجارت پیشه از سوی اتاق افزود:برای بیش از ۱۵۰ خانم تجارت پیشه ورکشاپ های آموزشی وآگاهی دهی در قسمت مالیه تدارکات و مشارکت عامه وخصوصی برگزار گردیده همچنان برای بیش از ۲۰۰ خانم تجارت پیشه با حد متوسط ۳ بار و برای بیشتر از ۶۵۰ تن دیگر در ۳۱ برنامه در داخل و خارج افغانستان زمینه اشتراک درنمایشگاه های داخلی و بین المللی فراهم شده است.

اتاق توانسته در زمینه دادخواهی به سطح پالیسی ها، برنامه های اقتصادی دولت الی کارهای عملی، آموزش قوانین و رهنمایی های عملی در زمینه صادرات، بازاریابی و مسایل بسته بندی و افزایش کیفیت اجناس تولیدی و تجارتی توسط زنان کار نماید.

چنانچه در این اواخر دوفیشن شوی را در دبی و سریلانکا دایر که تقریباً هفت شرکت صنایع تولیدی لباس و زیورات مربوط به زنان اشتراک کرده بود

تقریباً از آغاز فعالیت اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در مجموع ۳۲۱ خانم
در ۳۰ نمایشگاه در خارج و ۱۵ نمایشگاه در داخل افغانستان اشتراک نمودند و ۱۰ تن عملاً صادرات به خارج کشور را در ۲۰۱۸ آغاز نموده اند.

رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان با استفاده به دستآوردهای دیگر اتاق گفت: همچنان برای اولین بار پارک صنعتی کوچک برای پنج شرکت خانم های تجارت پیشه در کابل افتتاح گردید که با توانمند شدن شان را توسعه ۳۰۰ شغل را نیز ایجاد نموده اند.

همینگونه برای اولین بار هشت خانم تجارت پیشه در بازار ۶ماهه گلوبل ویلج در دبی اشتراک کرده اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان توانسته کمپاین «خریداری از زنان تجارت پیشه» را افتتاح و اولین تطابق تجارت ها را در بین خانم های شهر کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر رهبری و برگزار نماید.

اتاق در دومین سال تجلیل فعالیت خویش توانست مارک یا علامت تجارتی «ساختن زنان افغان را با همکاری و همآهنگی وزارت صنعت و تجارت برای ۱۲ شرکت زنان تجارت پیشه افغان اهدا و مجله زنان افغان در تجارت و کمپاین های خریداری از تجارت های زنان افغان را نیز افتتاح نماید.

در جهت اتصال منطقوی و بین المللی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان توانسته عضویت انجمن های توسعه زنان جنوب آسیا و شورای اتاق زنان متشبث سارک را دریافت و همچنان عضویت اتاق تجارت بین المللی و فدراسیون اتاق های بین المللی را نیز حاصل نماید.

رئیس اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان با اشاره به چگونگی نقش و سهم زنان در اقتصادرسمی و غیر رسمی اضافه کرد:

در مجموع حدود ۱۱۵۰ شرکت با سرمایه گذاری ۷۷٫۵ میلیون دالر فعالیت دارد که توانسته ۲۰۰۰ جای کار را فراهم سازد. به همین ترتیب خانم هایی که غیر رسمی فعالیت دارند شمارشان خیلی زیاد است از جمله در زمینه تولید زعفران که از اقلام مهم صادراتی کشور است و میلیون ها دالر عاید را نصیب کشور می سازد به همت بازوان خانم ها جمعاوری و پروسس میگردد همین گونه در صنعت قالین تولید میوه های خشک، زراعت، صنایع دستی تولیدی سهم و نقش بزرگ دارند. باید در اقتصاد تولیدی نقش و سهم شان را ارج گذاشت. به زنان صرف به چشم مصرف کننده نه، بلکه به حیث فعالین اقتصادی باید دید.

وی با اشاره به چالشهای موجود فراراه فالیت زنان در عرصه تجارت در کشور گفت: خارج از مسأله زیربناها، دسترسی به بازار، تشویق و حمایت های مالی قرضه و در قسمت مسایل داخلی کار و فعالیت شان یعنی در مسأله مدیریت مالی، عملیاتی با چالشها و مشکلات فراوان مواجه اند. با فراهم شدن زمینه مهارت های آموزشی درازمدت و عملی می توانند به رونق تجارت شان بپردازند. خواست مشخص ما از زنان اینست که با تعیین یک دور نمای مشخص، تعهد جدی، با پلان، برنامه و تدبیر میتوانند کار و فعالیت شان را به پیش ببرند تا سایر زنان نیز در این زمینه تشویق گردند.

حامده صدیقی

 

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید