روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

منظوری طرح کاهش تعرفه طلا در جلسۀ شورای عالی اقتصادی

جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر دیروز از طریق ویدیوکنفرانس در قصر دلگشا ارگ برگزار گردید.
در این جلسه، ابتدا یما شمس سرپرست وزارت ترانسپورت طرح ایجاد شرکت ساختمانی و تهیه مواد ساختمانی (RC- RMPC) اداره خط آهن را که شامل ساخت اجزای ساختمانی پیش ساخت اجزای کانکریتی پل ها، پلچک ها، جویچه ها و دیوار های استنادی می باشد، به جلسه ارائه کرد.
سرپرست وزارت ترانسپورت افزود، کمپنی که علاقمند سرمایه گذاری در این شرکت است، دارای تجربه کافی در بخش های ساختمانی در کشور های ترکیه، سوریه و عراق دارد.
جلسه شورای عالی اقتصادی پس از بحث های همه جانبه، طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داد. همچنان رئیس جمهور غنی ضمن ابراز امتنان از وزارت ترانسپورت، به وزارت های مالیه، صنعت و تجارت، شرکت انکشاف ملی، مشاوریت ارشد مقام عالی در امور حقوقی، اداره تدارکات ملی، واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری و واحد انسجام شرکت های دولتی و مختلط، وظیفه سپرد، تا ابعاد مختلف مالی، حقوقی و اقتصادی ایجاد شرکت و پیشنهادات وزارت ترانسپورت را بررسی نمایند و مسؤلیت های جانبین قرارداد را مشخص سازند. وی افزود: در صورت علاقمندی سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در قسمت تهیۀ مواد ساختمانی خط آهن، طرح های مشخص خویش را ارائه نمایند.
در ادامه، عنایت‌الله مومند سرپرست وزارت معادن و پطرولیم گزارش ارزیابی پیشنهادات معدنکاری (مقیاس کوچک) را به جلسه ارائه کرد. جلسۀ شورای عالی اقتصادی پس از بحث های مفصل در رابطه به گزار ش متذکره، به مشاوریت ارشد مقام عالی در امور حقوقی در همکاری با وزارت معادن و پترولیم وظیفه سپرد، تا به منظور شفافیت، تسریع و تخصصی نمودن روند قراردادها و استخراج معادن؛ تحصیلات و تجارب کاری اشخاص شامل هیات ارزیابی را بررسی نموده، اقدامات مؤثر و قاطع را برای شفافیت هر چه بیشتر پروسه انجام دهند.
متعاقباً، محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر، عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه و عیسی قدرت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه پیرامون طرح بازنگری شدۀ کاهش تعرفه طلا در سیستم اسیکودای گمرکات جهت قانونمند ساختن تجارت طلا در کشور و جلوگیری از پولشوئی، به جلسه معلومات ارائه کرد و اجراات انجام شده در این زمینه را، بیان نموند.
جلسۀ شورای عالی اقتصادی پس از بحث های همه جانبه در رابطه به طرح کاهش تعرفه طلا در سیستم اسیکودای گمرکات، طرح متذکره را منظور نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید