روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

منطق داخل شدن در روند سیاسی منطق مفاهمه و دیالوگ است

انتخابات یک روند ملی است که اراده مردم را برای ایجاد یک نظام مردم سالاربیان می‎کند ٬مردم افغانستان که معتقد به تقویت دموکراسی و گسترش نظام مردم سالار درکشور شان اند حمله بر انتخابات را٬حمله برخود می دانند.

طالبان اخیراً با نشر اعلامیه یی تهدید کرده اند که روند انتخابات را مختل می کنند وازمردم خواسته اند که در برنامه انتخاباتی شرکت نکنند وبه افرادشان دستور داده اند که در برابر این روند ایستاده شوند.

طالبان در حالی به مردم ازشرکت در انتخابات هشدار می‎دهند که مردم باور دارند٬یگانه راه مسالمت آمیز حصول وانتقال قدرت ازمسیر انتخابات امکان پذیراست ونسبت به روند انتخابات یک دید ملی وجود دارد.

مردم تأکیددارند که برنامه انتخابات باید به عنوان یک روند ملی حمایت شود٬ احترام وحمایت از این روند٬احترام به اراده ملی وحمایت از مردم است . طالبان درست زمانی به مردم هشدار می دهند که در انتخابات شرکت نکنند که خود باامریکاییان داخل مذاکره اند و برای تثبیت موقعیت شان درآینده سیاسی افغانستان رایزنی می کنند.

هدف از داخل شدن در روند سیاسی٬ دوری از تشنج  زورگویی وتحجر است.

منطق داخل شدن در روند سیاسی٬منطق مفاهمه و تفاهم است واین انگیزه را قوت می‎بخشد که باید مشکلات را با تحمل و هم دیگرپذیری حل کرد و از ریختن خون بیشتر جلوگیری کرد.

داخل شدن طالبان در روند سیاسی این تعریف را می دهد که دیگر جنگ وتشنج ٬راه حل مشکلات نیست مگر اعلامیه اخیرآنان نشان می دهد که این گروه هنوز هم وحشت و دهشت را٬راه رسیدن به اهداف شان می‎دانند که این زیبنده زندگی نوین سیاسی نیست.

مردم می گویند که تهدیدانتخابات٬تهدید آنان است مردم تصمیم شان را گرفته اند.آنان به گذشته بر نمی گردند وبرای رسیدن به یک آینده با ثبات سیاسی امیدوار و مصمم اند و در این راه٬ تسلیم زورگویی ها نمی شوند.

اگر حرف از تسلیمی مردم و بازگشت به گذشته زشت است مردم افغانستان سال ها است که با این گونه تهدید ها انتحار وانفجار مواجه اند  مگر تسلیم این زورگویی ها نشده اند. بهتر است که از انتخابات به عنوان یک روند ملی حمایت شود٬ زیرا دریک نظام مردمی٬ همه خود را یافته می توانند وهمه تمثیل اراده خواهند کرد.

ششم میزان یک روز یقینی برای برگزاری انتخابات است وانتخابات برگزارخواهد شد.       ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید