روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر

فرمان اخیر امیرالمومنین در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و هر گونه مواد نشه‌آور پاسخ به آن ناهنجاری های است که افغانستان از رهگذر تولید و قاچاق مواد مخدر متحمل شده است.

مبصر آژانس باختر می نگارد؛ شیخ الحدیث و التفسیر امیرالمؤمنین هبه الله اخندزاده روز گذشته فرمانی را در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و قاچاق موادمخدر در کشور صادر کرد، بر اساس این فرمان، کشت کوکنار در تمام افغانستان به طور مطلق منع می‌شود.

این ممنوعیت از تاریخ صدور این فرمان است و اگر کسی تخلف کند کشت او از بین برده و با متخلف از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می‌ گیرد.

همچنین امیر المومنین، استعمال، انتقال، خرید و فروش، واردات و صادرات و کارخانه‌های تولید هرگونه مواد نشه‌آور مثل شراب، هیروئین، شیشه، تابلیت کا، چرس و… را جداً منع کرده است.

این فرمان درست زمانی صادر می شود که شمار معتادان به مواد مخدردر کشور رو به افزایش است، بی قانونی و فساد در نظام های گذشته باعث شده بود که بیشتری از زارعان به کشت کوکنار رو آورند و قاچاق مواد مخدر به کسب پر در آمد برای شماری از ماموران بلند رتبه نظام گذشته و قومندانان پیشین مبدل شده بود تا سرحد که افغانستان در تولید و قاچاق مواد مخدر در سطح جهان مقام اول را داشت.

در کنار آن که بخش اعظمی از مواد مخدر تولید شده در افغانستان به کشور های بیرونی صادر می شد،حجم مصرف داخلی انواع مواد مخدر و نشه‌آور در داخل کشور نیز بیشتر شده بود و موجودیت هزاران معتاد در جاده های کابل و شهر های دیگر، هویت زشت اجتماعی را در کشور خلق کرده بود.

جامعه جهانی همیشه ازحجم بلند تولیدمواد مخدر در افغانستان شاکی بود و این زشتی در مجامع بین المللی به رخ مردم افغانستان کشیده می شد.

با آن که کشور های دیگر مانند برما، لاوس، کلمبیا، مکسیکو… هم در ردیف کشور های عمده تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر در جهان اند، مگر شماری از کشور و نهاد های بین المللی به هدف هویت ستیزی افغانان، بیشتر از افغانستان به عنوان کشور اول تولید کننده مواد مخدر یاد کردند.

مگر فرمان اخیر امیر المومنین پاسخ به تمامی ناهنجاری ها و زشتی های است که به آدرس مردم افغانستان یاد می شد و در عین حال اولین حرکت برای ایجاد یک جامعه مصون از مواد مخدر درکشور است که بدون شک با استقبال پر حرارت مردم افغانستان مواجه شده است.

مسئولان نظام با صدور فرمان اخیر امیر المومنین راه مقابله با زشت ترین پدیده اجتماعی را که تولید و کشت مواد مخدر درکشور است در پیش گرفته اند و به یقین که در این جنگ مقدس پیروز خواهند شد.

مگر مسایل دیگری هم است که باید جامعه جهانی آن را مد نظر داشته باشند، کشت و تولید مواد مخدر ابعاد پیچیده دارد که تنها در افغانستان خلاصه نمی شود، شاید افغانستان اولین تولید کننده مواد مخدر در جهان باشد، مگر تولید کننده مواد ممد کیمیاوی که از آن در تولید انواع مواد مخدر کار گرفته می شود، نیست، این مواد به گونه یی قاچاق وارد افغانستان می شود، این مواد برعلاوه کشورهای همسایه افغانستان، از دیگر کشور های آسیایی، اروپا و حتا امریکا به افغانستان آورده می شود، جامعه جهانی باید در جلوگیری از قاچاق این گونه مواد به افغانستان جلوگیری کنند.

مسئله دیگر، تقاضای بازار های بین المللی برای دریافت مواد مخدر است، کشور های که زیاد انتقاد می کنند که انواع مواد مخدر از افغانستان به کشور های شان قاچاق می شود، خود باید در کاهش تقاضا داخل اقدام شوند، اگر تقاضا نباشد، تولید خود به خود کاهش پیدا می کند.

زارع و کشاورز افغان، تنها کوکنار کشت می کنند، مگر این مواد در نقاط صفری سرحدات در پاکستان و ایران به هیرویین و انواع دیگر مواد مخدر مبدل می شود، این کشورها هم باید به زعم خود دربرابر تولید مواد مخدر گام بردارند.

مسئله دیگر، مسئله ترانزیت مواد مخدر از افغانستان است، این مواد تا سرحدات کشور که می رسد جلوگیری از انتقال آن، مسئولیت نهاد های امنیتی افغانستان است مگر در بیرون از افغانستان، نیروهای امنیتی کشور های که مواد مخدر مسیر ترانزیتی این کشور ها را طی می کنند، چه می کنند که بالآخره هیرویین تولید شده در افغانستان تا روسیه و اروپا و امریکا می رسد، بدون شک تبانی با شبکه های مافیایی وجود دارد که این مواد در مسیر ترانزیتی با مشکل مواجه نمی شود، کشور های که خود را آسیب پذیر جا می زنند، لطف کرده به بازسازی سیستم امنیتی خود هم توجه  کنند.

قبلاً گفته شده است که ارزش مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان در جهان تا پنجاه ملیارد دالر ارزش دارد  در حالی که تنها دو ملیارد دالر آن، آنهم به گونه ناهماهنگ و غیر مستقیم وارد اقتصاد غیر رسمی افغانستان می شود، دیگر سهم شبکه های استخباراتی کشور ذینفع و شبکه های مافیایی است، نیازاست که این کشورها روی چگونگی کار و فعالیت سازمان های استخباراتی شان هم نظارت دقیق داشته باشند.

باید اعتراف کرد که مسئله کشت و قاچاق مواد مخدر یک بحث پیچیده است که نیاز به هماهنگی جامعه جهانی دارد، امارت اسلامی با صدور فرمان تازه یی امیرالمومنین مکلفیت خود را تمام کرده است و حالا نوبت کشور های دیگر است که دست به کار شوند.      باختر

 

ممکن است شما دوست داشته باشید