روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ملک سلمان شاه عربستان سعودی : نشست عالمان جهان اسلام، صفحه تازه‌ را  برای رسیدن مردم افغانستان به صلح و ثبات بازکرد

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی  نیز ابراز امیدواری کرده است که نشست عالمان جهان اسلام، صفحه تازه‌یی برای رسیدن مردم افغانستان به صلح و ثبات باز کند.

گزارشگر آژانس باختر مینگارد : بیش ازدوصد نماینده ازجمله عالمان دین از پنجاه وهفت کشور اسلامی در پایان نشست دو روزه شان درشهر مکه اعلامیه‌یی صادر کردند و در آن این عالمان از دولت افغانستان و گروه طالبان خواسته اند تا روند گفت‌وگوهای صلح را آغاز نمایند و به بحران فعلی در کشور خاتمه دهند

در این نشست، عالمان جهان اسلام حمایت همه جانبه شان را از استقرار صلح پایدار در افغانستان اعلام نمودند و از طرف‌های درگیر جنگ به خصوص حکومت افغانستان و گروه طالبان خواستند که روی یک آتش بس به توافق برسند

آنها همچنین اظهار داشتند که خشونت و کشتن مردم بی گناه در تضاد با آموزه های اسلام دانسته و بر برجسته شدن نقش عالمان دین در روند صلح افغانستان تاکید شده است که نکات برجسته ان چنین است

افغانستان یک کشور اسلامی است و شهروندان آن مسلمان استند و زندگی آنان مقدس است. هرگونه کشتار مسلمانان خلاف آموزه های اسلام و در تضاد با اصول وحدت امت اسلامی و همبستگی اجتماعی میان مسلمانان است.

درهمین حال ملک سلمان شاه عربستان سعودی پس از پایان نشست عالمان جهان اسلام درباره صلح و امنیت در افغانستان با عالمان شرکت کننده در این نشست دیدار کرده است.

ملک سلمان گفته است که عالمان دین می‌توانند نقش بسیار مهم در صلح و امنیت در کشورهای اسلامی داشته باشند.

پادشاه عربستان سعودی گفت:  هیچ کس دیگری بیشتر از شما شایسته نیست که به اسلام و مسلمانان خدمت کند.او ازافغان ها خواست تا اتحاد را به میان اورند ٬جنگ و بحران را ریشه کن  سازند

ما امروز بسیار خوشبین استیم که تلاش‌های شما برای باز کردن یک صفحه جدید در افغانستان، برای رسیدن مردم افغانستان به آرمان‌های شان که امنیت و ثبات است، منجر شود. این کار نیازمند گفتگو، مصالحه و تحمل است که دین اسلام آن را توصیه می کند.

 او  از شرکت کنندگان نشست اخیر خواست و تا افراط‌گرایی و هراس افگنی را از جهان اسلام پاک کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید