روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ملل متحد:جهان نباید افغانستان را تنها بگذارد

ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است که این کشور را تنها نگذارند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که آینده میلیون‌ها افغان به نتیجه گفتگوهای صلح و تعهدات جامعه بین الملی وابسته است.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دو شنبه پیش از شروع کنفرانس کمک‌دهندگان به افغانستان در ژنیو گفته است که بدون کمک‌ها این کشور را «پیامدهای فاجعه باری» تهدید می‌کند. گراندی گفته است که آینده میلیون ها افغان به نتیجه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان و نیز تعهدات جامعه بین المللی وابسته است.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزوده است که «ناکامی در هر کدام از این بخش ها افغانستان را با پیامدهای فاجعه بار مواجه می کند.» گراندی گفته است که یکی از پیامدهای آن موج بزرگ مهاجرت‌ها خواهد بود. تقریبا ۳۰۰ هزار نفر در سال روان در داخل این کشور بیجا شده اند. این رقم در سال های گذشته حدود سه میلیون نفر بوده است. ۹ میلیون افغان نیز به دلیل بحران کرونا زیربنا یا شالوده زندگی شان را از دست داده اند. به گفته گراندی آنها به کمک های بشری «فوری» ضرورت دارند.
کنفرانس دو روزه کمک دهندگان بین المللی برای افغانستان روز دوشنبه به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنیو برگزار شد. در این کنفرانس که از سوی فنلند و افغانستان سازماندهی شده، قرار است کمک های مالی برای حمایت از پروسه صلح این کشور تعهد شود.
خشونت های فزاینده و خروج ۲۰۰۰ هزار سرباز دیگر از افغانستان تا ۱۵ جنوری که از سوی حکومت ایالات متحده امریکا اعلام شده است، اخیرا بر گفتگوهای جاری صلح در دوحه سایه افکنده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید