روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

ملت مؤمن و مجاهد ما  شاهد اولین سالگرد وخاتمۀ اشغال است

در طول تاریخ، هر ملت که در راه دفاع از مقدسات و ارزش های خود قربانی داده است، آزادی کشور خود را بدست آورده و با قربانی جان و مال خویش، حق بدست آوردن و نگهداشت معتقدات خود را اداء کرده اند، پس بالاخره اخلاقاً مستحق آن دانسته می شوند که نتیجه و ثمره مبارزات خود را نیز بدست بیاورند.

ملت مسلمان ما یکبار علیه تجاوز شوروی جهاد مقدس انجام داد و برای نظام اسلامی و استقلال کشور قربانی عظیمی تقدیم نمود. یکبار دیگر علیه اشغال آمریکایی مبارزه غیر متوازن را با نصرت الله متعال به سرحد پیروزی رسانده است. یکی از اهداف این مبارزات جهادی، آزادی کشور بود و هدف دیگر آن مطابق به باورمندی ملت مؤمن افغان حاکمیت نظام اسلامی بود، مگر همانگونه که پس از شکست متجاوزین شوروی تلاش صورت گرفت که ملت مؤمن ما به آرمان نظام اسلامی مستقل دست نیابد و ثمرۀ جهاد از این ملت به یغما برده شد. حال نیز یکبار دیگر تلاش می شود که از ملت مؤمن و مجاهد ما ثمرۀ جهاد بیست ساله غارت شود و به اصطلاح ملت را تشنه از آب عبور دهند.

اگر به هر قانون و معیار بیازمائیم، این حق ملت مؤمن افغانستان است که ثمره پرافتخار بیست سال مبارزات خود را بدست آورد. ملت برای حکومت مستقل اسلامی قیمت سنگینی پرداخته است. در این راه قربانی های عظیمی تقدیم نموده است شهادت ها، هجرت ها، اسارت ها و مشقات گوناگون را متحمل گردید. خون بها و قیمت همۀ این قربانی ها تنها می تواند یک نظام مستقل اسلامی باشد و بس.

پس بناءً جهت های بیرونی و داخلی که هنوز هم در مقابل داعیۀ اسلام خواهی ملت مؤمن افغان موانع ایجاد می کنند، به آرمان های این ملت به دیده سبک می نگرند و فکر می کنند که یکبار دیگر ثمره جهاد مقدس نقش بر آب شده و زمینه را برای تداوم فساد و فتنه شان هموار نمایند، باید بر موقف نادرست خود از نو غور نمایند. آنها باید بدانند که در مقابل کدام گروه و یا قشر بخصوص قرار ندارند، بلکه در مقابل آرمان مقدس همۀ ملت افغان سنگر گرفته اند.

امارت اسلامی افغانستان با احترام به آرمان مقدس و عالی افغان ها، همیشه تلاش کرده است که موانع موجود در مقابل نظام اسلامی مستقل را از میان بردارد. ما نه تنها به داعیۀ اسلام طلبی و حریت خواهی ملت افغان احترام داریم، بلکه این داعیه نصب العین و هدف تمام مبارزات ماست. برای همین هدف امارت اسلامی تأسیس شد، برای همین منظور چندین دهه مبارزه صورت گرفت و حال نیز اساس همه فعالیت های سیاسی و نظامی، ایجاد نظام مستقل اسلامی و به ثمر رسیدن آرمان ملت مجاهد افغان است.

ممکن است شما دوست داشته باشید