روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ملت زجرکشیده را باید نوازش داد

در هر شرایط بهترین متکای حکومت‌ها و دولت‌ها، ملت بوده است و ملت می‌تواند پایه های حکومت‌ها را استحکام ببخشند و بقای شان را تضمین کنند.

زمانی که ملت با حکومت‌ها همکار و همگام باشند، هیچ‌گاه دولت‌ به تزلزل مواجه نمی‌گردد، نیرنگ‌ها و پلان‌های شومِ خارجی‌‌ها نیز مۈثر و کارگر نمی‌افتند.

اما زمانی که حکومت‌ها حمایت ملی و مردمی خود را از بدهند، بروز هرگونه خطرات متصور است و با تهدیدات گوناگونی مواجه می‌شوند.

بدون شک امارت اسلامی برخاسته از متن ملت است و ملت نیز امارت اسلامی خود را با دیده‌ی قدر می‌بینند و در تمام عرصه‌ها همکار و همگام با دولت خود بوده و می‌باشند.

در بیست سال اشغال، ملت مجاهد و شهیدپرور افغانستان، امارت اسلامی را در شرایط خیلی‌ها سخت و دشواری همکاری کردند و تمام زمینه‌ها را برای مجاهدین و مدافعینِ عزت، ناموس و خاک، مساعد نمودند.

ملت باوجودی‌که سخت تحت فشار نیروهای امریکا، ناتو و دولت جمهوری قرار داشتند، با‌آن‌هم پیوسته مجاهدین را حمایت کردند و مِن‌حیث ملت انصار و فداکار از هیچ‌گونه تعاون و دل‌سوزی دریغ نورزیدند.

حالا که امارت اسلامی به پیروزی رسیده و بر مسند دولت مشروع تکیه زده است، برایش لازم است که دست نوازش بر ملت زجرکشیده‌ی خود بکشد و مشکلات و چالش‌های آنان را بررسی نموده، برای رفع آن تلاش بورزد.

چون هرقدر که روابط دولت و ملت حسنه و برجسته باشد، میان دولت و ملت به همان اندازه تعلق خاطر پیدا می‌شود و پایه‌های دولت و دولت‌داری مستحکم‌ می‌گردد.

امیدواریم که امارت اسلامی بیشتر از پیش با ملت خود همکار و دلسوز باشد و مجاهدین امارت اسلامی بدون درنظرداشت مسایل قومی، زبانی، سمتی و مذهبی ملت را در آغوش مهر و نوازش خویش قرار بدهند تا باشد این دولت ناب اسلامی به نصرت خداوند توانا و حمایت ملت شریف افغانستان، بقا و دوام پیدا کند و این سرزمین جنگ‌زده و ویران، به بهشت آبادی و شکوفایی تبدیل گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید