روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ملاقات حسینه صافی با مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اهل هنود و سکهـ های افغانستان

حسینه صافی سرپرست و زارت اطلاعات و فرهنگ با سند پال سنگهه خالصه مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اهل هنود و سکهـ های افغانستان دیروز ملاقات کرد.

به گزارش آژانس باختر، در این نشست سندپال سنگهه خالصه مشاور رئیس جمهوری در اموراهل هنود و سکهـ های افغانستان از ملاقات هایش با رئیس شورای سرتاسری اهل هنود و سکهـ های افغانستان و روسای کمیته های اهل هنود و سکهـ های  ننگرهار، لغمان و غزنی یاد کرد و گفت: در ملاقات ها  روی مشکلات  تخریب شدن مندر تله باباجی واقع ولسوالی شکردره  کابل، تخریب شدن درمسال گورونانک دیوجی واقع قریه سلطانپور ولسوالی سرخرود ننگرهار، غصب درمسال سری گوروسنگ صبا واقع قریه تکړی مرکز  لغمان، تخریب احاطه و لنگرخانه درمسال سری کوتلا صاحب واقع مرکز غزنی بحث شد. وی افزود  که این جایداد ها نزد وزارت اطلاعات و فرهنگ منحیث آبده تاریخی ثبت است. وی در این مورد به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معلومات ارائه کرد.

او افزود که در زمینه مشاورارشد رئیس جمهور در امور اهل هنود و سکهـ های افغانستان پیشنهاد کرده است که پروژه های بازسازی مندر تله باباجی صاحب کابل، بازسازی درمسال گورو بابانانک دیوجی  ننگرهار و استرداد زمین درمسال سری گوورو سنگ صبا  لغمان و  پروژه بازسازی آن در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ وزارت ارشاد،حج و اوقاف مد نظر گرفته شود . همچنان بازسازی  دیوار احاطه و لنگرخانه درمسال سری کوتلا صاحب غزنی در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ وزارت شهر سازی و اراضی گرفته شود.

سپس حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای بازسازی احاطه و لنگرخانه درمسال سری کوتلا صاحب واقع مرکز غزنی وعده سپرد که طبق هدایت رئیس جمهوری موضوع را با نهاد های ذیربط به گونه جدی پیگیری خواهد کرد و در زمینه به  ریاست جمهوری گزارش ارائه خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید