روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در جریدۀ رسمی منتشر شد

وزارت عدلیه چهار سند تقنینی شامل مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، قانون کادر علمی – تخصصی طبی، مقرره تنظیم وظایف وزارت تحصیلات عالی و تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را در جریدۀ رسمی این وزارت با شماره ۱۳۷۴ منتشر کرد.
مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در چهار فصل و ۲۱ ماده به منظور حمایت از خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ها و اشخاص رسانه‌ای، تسریع روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه آنان، کاهش خشونت علیه خبرنگاران و اشخاص رسانه‌ای، مساعدت مالی با کارمندان رسانه‌ها که حین اجرای وظیفه زخمی، شهید و یا مصدوم می‌شوند و تأمین هماهنگی میان رسانه‌ها و ادارات دولتی مرتبط، وضع شده‌است.
مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، جان، مال، حیثیت، تجهیزات کاری و سایر موارد مربوط به کارکنان رسانه‌یی را از تعرض مصوون دانسته و نیروهای امنیتی را مکلف نموده‌است تا امنیت و مصوونیت کارکنان رسانه‌یی را حین اجرای وظیفه تأمین نمایند.
این مقرره بر رسیدگی مسئولین رسانه‌ها به کارکنان رسانه که در حین اجرای وظایف شان آسیب می‌بینند، تأکید کرده‌است. بر بنیاد فقره ۱ ماده نزدهم این مقرره: «مسئولین رسانه‌ها مکلف اند، زمینه تداوی عاجل، کافی و جدی کارکنان رسانه‌یی را که حین اجرای وظیفه آسیب فیزیکی یا روانی را متقبل می‌شوند، فراهم کنند.» همچنان در فقره دوم این ماده آمده‌است: «مؤسسین رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌یی مکلف اند به خانواده‌های کارکنان رسانه‌یی که حین اجرای وظیفه شهید یا معلول می‌گردند، مساعدت مالی نمایند.»
بر بنیاد این مقرره، کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در مرکز با ۲۳ عضو به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری و عضویت ۱۴ نماینده‌ از نهاد های دولتی و ۹ عضو از اعضای رهبری فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها، تشکیل می‌شود. کمیته ولایتی نیز با ریاست معاون والی و عضویت ۱۰ اداره دولتی و نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها تشکیل می‌شود.
کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در مرکز مؤظف است تا تهدیدات علیه اشخاص رسانه‌یی را بررسی و ارزیابی نموده و در مورد بررسی رفتارهایی که باعث سوء تفاهم میان ژورنالیستان و نیروهای امنیتی شده، تصمیم بگیرد. همچنان کمیته مؤظف است آمار قضایای مربوط به تهدید، خشونت و حمله بالای اشخاص رسانه‌یی را نشر نموده و حمایت نهادهای ملی و بین المللی، دولتی و غیر دولتی را به منظور دفاع و حمایت از اشخاص رسانه‌یی جلب نماید.
در جلسه اخیر کمیته مشترک حکومت و رسانه ها که در روز پانزدهم ماه جاری برگزار شد، وزارت امور داخله به جلسه گزارش داد که در مجموع از ماه می ۲۰۱۹ تا ماه می۲۰۲۰ هشتاد قضیه خشونت علیه خبرنگاران را مورد بررسی قرار داده است. وزارت داخله همچنین از بررسی هفده قضیه خشونت در مورد خبرنگاران در سال روان به جلسه گزارش ارائه کرد. نماینده لوی سارنوالی نیز در این جلسه گزارش داد که در خصوص قضایای خشونت علیه خبرنگاران از سال ۱۳۹۸ تاکنون شانزده قضیه بررسی شده که از میان این شانزده قضیه، چهار قضیه تحت تعقیب، هشت قضیه در طی مراحل محاکماتی و چهار قضیه نیز مراحل محاکماتی آن تمام و با صدور حکم، نهایی شده است.
در آخرین جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه ها که به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد، چگونگی حمایت از خبرنگاران در وضعیت قیودات ناشی از کرونا بررسی شد و تصمیمات لازم برای حمایت از آنان اتخاذ گردید.
مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در جریدۀ رسمی شماره (۱۳۷۴) نشر گردیده و از تاریخ نشر نافذ می‌باشد.
این مقرره، تشکیلات، جایگاه و نقش این کمیته را بعنوان یک نهاد رسمی، مستحکم می سازد که بعنوان یکی از دست آورد های مهم و ماندگار برای جامعه خبرنگاری و رسانه‌ی در تاریخ کشور ثبت خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید