روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معین جدید گرځندوی، مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ، معرفی شد

محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروزدرنشستی، عبدالبشیرحکیمی را که بر اساس حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین گرځندوی، مالی واداری وزارت اطلاعات وفرهنگ مقررشده است، به رئیسان و کارمندان این وزارت معرفی کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین نشست نخست احمدضیا انوری رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ، حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در مورد مقرری عبدالبشیرحکیمی به حیث معین جدید گرځندوی، مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ، خواند.
بعد، محمد طاهرزهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی دررابطه به تبدیل و تغییردراداره ها معلومات داد و خاطرنشان کرد که به منظور بهبود امور، تغییر و تبدیل یک امر کاملآ پذیرفته شده در اداره است .
همچنان وی ازکارکرد ها و زحمات پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، معین پیشین گرځندوی، مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ به قدردانی یاد کرد و گفت که مصطفوی سال های زیادی درمعینیت امور نشرات و معینیت گرځندوی، مالی و اداری این وزارت مصدرخدمت شده است .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان مقرری معین جدید گرځندوی، مالی و اداری این وزارت را اقدام نیک دانست و درانجام امور مربوط به وی آرزوی موفقیت کرد .
بعد احمد الله نوید معاون ارتباطات ریاست عمومی ادارۀ امورریاست جمهوری، تبدیل و تغییردراداره ها را امر معمول دانست و گفت: عبدالبشیرحکیمی از جملۀ کادرهای تحصیل کرده و خوب کشور است و امیدورام که دراین وزارت نیز خوب بدرخشد.
سپس، معین جدید گرځندوی، مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی از اعتماد ریاست جمهوری و رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر مقرری اش دراین پست تشکر کرد.
وی تعهد سپرد که درهمکاری با رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ، درراستای رشد صنعت توریزم و بهبود بخش اداری فعالیت خواهد کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید