روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ: پالیسی نشراتی در آستانه نهایی شدن است

طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی که از حدود دو سال قبل توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت کار بود اخیراً این تعدیلات نگرانی های را مبنی بر محدودیت ها بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان درپی داشت که پس از تصویب از سوی کابینه مجدداً حکم بربازنگری آن با حمایت از حقوق اساسی خبرنگاران و رسانه ها داده شد و سپس به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری تحت بررسی قرار گرفته است. اینکه معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای بهبود وضعیت کار رسانه ها و حمایت از خبرنگاران چه اقداماتی رویدست دارد خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه یی را با عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات انجام داده است که تقدیم خوانندگان می گردد.

عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات در نخست گفت: در مورد بهتر شدن وضعیت رسانه یی خصوصاً در شرایط کرونایی و رفتن به سوی حالت نورمال پسا کرونایی برای جامعه مطبوعاتی افغانستان ما طرح ها و برنامه های زیادی را داریم. از جمله تلاش داریم معافیت مالیاتی را به اثر پیشنهاد به مقام ریاست جمهوری ارائه نماییم تا همکاری برای رسانه های خصوصی در زمینه ایجاد فضای بازکاری صورت گیرد. همچنان در پی راه اندازی کنفرانس بین المللی حمایت از رسانه افغانستان هستیم. سعی خواهیم نمود تا کشورهای تمویل کننده و رسانه های فعال در سرتاسر افغانستان تحت چتری منسجم جمع شوند تا وضعیت برنامه های شان بهتر گردد.
با قرار داشتن در آستانه تعدیل قانون رسانه های همگانی افغانستان در کمیته مشترک این بحث نیز مطرح شده است. کمیسیون متشکل از تمامی نهاد های ذیدخل همکار رسانه ها و نهاد های حامیان رسانه یی در کشور نامهای شان نهایی و مکتوب فرستاده شده سکرتریت یا همآهنگی کمیسیون معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ عهده دار است در نخستین جلسه که ما برگذار می کنیم. رئیس کمیسیون را تعیین کرده بتوانیم دیدگاه های تعدیلی و پیشنهادی نسبت به بهتر شدن قانون رسانه های همگانی توصیه کرده بعد از راجع ساختن به کابینه بعداً فرستادن به پارلمان و پس تصویب پارلمان کشور کابینه و قانون آخرین مراحل تعدیل خود را سپری کند.
منار یاد بود شهدای خبرنگاران تکمیل شده تنها حاشیه چمن آن باقی مانده که برای کتابفروشان سیار مکان تعیین شده با ختم این مرحله منار یاد بود شهدای رسانه های افغانستان رسماً افتتاح می گردد.
برعلاوه مطابق به هدایت سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست تعارفی که با مسئولان ارشد رسانه های کشور داشتند ما کار روی یک جلسه انتقادی اصلاحی و گفت و شنود میان مسئولان رسانه های افغانستان وزارت اطلاعات و فرهنگ را میزبانی خواهیم نمود. سعی می گردد در هفته اخر ماه سرطان برای اولین بار جلسه نقد و نظر مشوره میان وزارت اطلاعات و فرهنگ رسانه های کشور برگزار شود.
روی دیتابیس سیستم فهرست بندی رسانه های افغانستان اقدامات را آغاز کردیم که با حل چالش موجود میان اداره ملی احصائیه افغانستان عملاً کار دیتابیس شروع خواهد شد. فهرست شماری از رسانه های که نیاز به تمدید جواز دارند به زودی مشخص شده تلاش داریم با یک دست ساختن فهرست رسانه هایی که ثبت نیستند ثبت و اصلاحات به میان بیاید.
به منظور ظرفیت سازی تمام رسانه های افغانستان در زون ها وولایات ما بودجه را در نظر گرفتیم پس از بهتر شدن اوضاع کرونایی همایشات کنفرانس ها، جلسات و سمینار های ظرفیت سازی و گزارش نویسی، گزارشات تحقیقی و سایر کار های حرفوی را برنامه ریزی خواهیم نمود. اخیراً تفاهنامه یی جهت دیجیتال سازی روزنامه های دولتی با مرکز معلومات افغنستان امضای نمودیم در نظر داریم روزنامه های دولتی (انیس، اصلاح، هیواد) را به صورت دیجیتال آرشیف نماییم با آرشیف سازی صد سال روزنامه های دولتی کلکسیون های آن جمعاوری و صحافت شده بعد از تکمیل یک کاپی آن در اختیار ریاست روزنامه های افغانستان قرار خواهد گرفت تا از طریق آن ریاست در اختیار خبرنگاران و پژوهشگران عرصه ژورنالیزم قرار بگیرد همچنان در نظر داریم شعبات آژانس اطلاعاتی باختر در ولایات از لحاظ ظرفیتی و تجهیزات کاری تجدید نظر گردد براساس بحث های صورت گرفته پس از شروع کار چاپ روزنامه های دولتی این روزنامه ها به صورت رنگه و مؤثر چاپ و نشر گردد.
این ها موارد اصلاحی اند که می خواهیم عملی بسازیم در تماس مستقیم با خبرنگاران و نهاد حامی تأکید ما در کمیته مشترک رسانه ها و حکومت اینست که به تمام دوسیه ها و خواسته های خبرنگاران رسیدگی صورت گرفته در روشن اجرایی کمیته مشترک که در آن نهاد های حامی رسانه یی و نهاد های مسئول دولتی شامل اند تغییرات اساسی رونما گردد.
همینگونه پالیسی نشراتی نیز در آستانه نهایی شدن است. به زودی در هفته های نزدیک آنرا شامل تقسیم اوقات آجندای کمیته مشترک رسانه ها و حکومت ساخته و به رأی زنی قرار میدهیم تا نهاد های ذیدخل که در زمینه نظر و دیدگاه دارند بفرستیم.
برعلاوه با ناشران افغانستان که منوط به کار رسانه یی افغانستان می شود. در تماس هستیم تا بازارچه کتاب را افتتاح نماییم پیشنهاد آن را به مقام معاونیت اول ریاست جمهوری فرستادیم تا در زمینه اقدامات عملی صورت گیرد.
اینها همه مواردی اند که یک به یک با بهتر شدن اوضاع کرونایی باید کار های عملی آن جهت بهبود وضعیت رسانه ها در افغانستان عملی گردد.
هزینه ایجاد اتاق نظارت رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ نهایی شده است با حل مشکل جای و یا محل ایجاد آن از سوی کابینه عملاً به فعالیت آغاز خواهد نمود.
کار روی بازسازی مرکز اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز شده در نظر داریم تا تجهیز مرکز با امکانات بیشتر کنفرانس های وی تی سی یا ویدیو کنفرانس ها را نیز فراهم سازیم.
هزینه موجود است کار های تخنیکی و تدارکاتی تالار شروع شده با تجهیز آن تلاش خواهیم کرد زمینه خوبی برای کار خبرنگاری در وزارت اطلاعات و فرهنگ داشته باشیم. در مجموع معینیت امور نشرات تلاش دارد تا همکاری های بی دریغ با خبرنگاران صورت بگیرد بخصوص خانواده مطبوعات کشور که در حال حاضر متضرر از مرض همه گیر کرونا اند تلاش داریم نا مدد های سکتور خصوصی را داشته باشند چنانچه بسته های محافظتی صحی از سوی یک تعداد نهاد های حامی رسانه ها به خبرنگاران توزیع شده است. اینها از مهترین مسایل است که باید در شرایط موجود به آن بپردازیم.
در رابطه به مسأله صندوق حمایت مالی از خبرنگاران مصمم هستیم که در هفته بعدی کمیته مشترک حکومت و رسانه ها سرنوشت صندوق حمایت ملی از خبرنگاران را همانگونه که خود خبرنگاران میخواهند وارد شفافیت و حسابدهی کرده تغییرات مثبت را ببار بیاوریم.
در رابطه به برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از رسانه ها فعلاً در مرحله رأی زنی قرار داریم بعد از برقراری دیدار تماس با نهاد های موثر ملی و بین المللی و تعداد از سفارت های خارجی مقیم کشور برنامه های راپی ریزی کرده در واقع هدف عمده برگزاری کنفرانس کسب حمایت بین المللی از جامعه رسانه یی افغانستان است.
معیین امور نشرات در رابطه به تسهیل و حل مشکل نبود دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاع از ادارات دولتی و خصوصی افزود:
ما مسئول بخش تسهیل دسترسی به اطلاعات در وزارت را داریم یک خانم بدون دریافت حقوق در زمینه با خبرنگاران همکاری دارند. در بازنگری تشکیل وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور نشرات طرح و خواست ما اینست که ساختار اجرایی تسهیل اطلاعات به یک ساختار منظم برای آن در بیاوریم سکرتریت یا کادر اجرایی مشخص تعریف می کنیم تا بیشتر تسهیل آفرین در همآهنگی با همه یی نهاد با سیستم با کمیسیون حق دسترسی با اطلاعات نیز در تماس استیم تا تغییرات بنیادین را در روشنایی دسترسی به اطلاعات به جامعه رسانه یی ایجاد بکنیم البته مشکلات وجود دارد که نیاز به مدیریت ساختار و همآهنگی مشخص دارد در زمینه اقدامات صورت خواهد گرفت.
معین امور نشرات در رابطه به رفع نگرانی های موجود جامعه رسانه ها کشور در نبود نماینده شان در ترکیب هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان و قطر موجود به آزادی فعالیت رسانه ها و آزادی بیان در کشور اظهار داشت:
نقد و نظر پیشنهادات خبرنگاران و مسئولان رسانه ها در پروسه صلح و مذاکرات صلح با طالبان ارزشمند است. ما میپذیریم که نقش جامعه رسانه یی در هیئت گفتگو و روشهای مذاکراتی شامل باشد. ولی از آن جایی که دولت و حکومت افغانستان خود متعهد به پاسداری ارزشهای آزادی بیان و رسانه پسا مذاکراتی با طالبان است. ما از آدرس حکومت افغانستان هیئت که ترتیب نشده از منشوره قانون اساسی حمایت می کنند یقیناً که منشور تسهیل شده در حمایت از آزادی بیان حقوق اهل رسانه ها، حقوق زنان و شهروندان نهفته و بی کم و کاست از آن دفاع و پاسداری می کنند اگر مواردی در مذاکرات با طالبان خدای نخواسته به منظور تعدیل آزادی بیان و کاستن و فعالیت رسانه ها باشد با ما معترض به این وضعیت بوده از جامعه رسانه یی افغانستان کم می طلبیم تا مانع شکل گیری یک چنین ذهنیت شویم ولی تعهد دولت افغانستان برای پاسداری از آزادی بیان حمایت انکشاف و توسعه جامعه رسانه ها بوده نشان میدهد که هیچگونه خطری در مصالحه با طالبان متوجه جامعه رسانه یی افغانستان وجود نخواهد داشت چون متن جمهوریت و دفاع از آن در برابر تفکر طالبانی در محتوا و یا منظومه گفتگو ها با طالبان یکی از محوری ترین بحث گفتمان ها است.
عبدالمنان شیوای شرق با اظهار و پیام تسلیت به خبرنگاران و کارکنان رسانه ها در اثر ویروس کرونا گفت برای شهدای قربانی کرونا آرزوی بهشت برین مسئلت دارم و برای بیماران آرزوی سلامتی داریم آگاه هستیم که حدود بیش از هفت صد خبرنگار و کارکنان رسانه ها به کرونا مبتلا شده اند و تعدادی همه متأسفانه از اثر آن به دیار باقی شتافتند.
که مایه تأسف و نگرانی برای ما است. اگر تلاش نکیم با خبرنگاران درست همآهنگی حمایت صورت نگیرد خبرنگاری دیگر را از دست ندهیم. حفظ جان همه بیماران وظیفه دولت است باید رسیدگی وقایه شوند امکانات فراهم گردد. آزمایش و نتایج به موقع ارائه شود. مسئولیت ملی دولت در برابر چالش های کرونایی است ولی در حد امکانات ما از طریق نهاد ها تلاش خواهیم کرد. هرچه عاجل درکنار سایر مریضان خبرنگاران و اهل رسانه ها کمک صورت بگیرد.
معین امور نشرات در ختم صحبت هایش خطاب به رسانه و خبرنگاران افزود:
از رسانه ها خواهان همکاری های بیشتر در امر آگاهی و اطلاع رسانی دقیق بدون سانسور که اطلاعات دست اول با منبع موثق دست اول را در اختیار هموطنان قرار بدهیم جامعه آگاه پر از روشنایی و روشنفکران رسانه یی را تشکیل بدهیم تا مردم در تمام سطوح زندگی شان مبتنی به آگاهی ناشی از فعالیت فراگیر رسانه یی زندگی و چالشهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شانرا حل بکنند.
حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید