روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

معلومات مختصر راجع به نظام ملل متحد

نظام ملل متحد یا سازمان عمومی ملل متحد که گاهی بطور غیر رسمی بنام (فامیل ملل متحد) هم یاد می شود. در حقیقت مجموعه ای از ارگانهای مختلف منابع پروگرام ها و مؤسسات اختصاصی است که هرکدام اعضای رهبری و بودجه خود را دارند وزیر نظر رهبری ملل متحد و یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد فعالیت می کنند.

تعدادی از ارگانهای اهم آن بنام شش رکن اصلی و اساسی ملل متحد یاد می شود وعده ازین مؤسسات و نهاد ها و پروگرام ها را زیر پوشش دارند و دربرخی موارد مؤسسات موازی برای انجام یک کار خاص هم پدید آمده است.

۱- مجمع عمومی و منابع و پروگرامهای آن است، بطور مثال پروگرام انکشافی می باشد ملل متحد این پروگرام در سال ۱۹۶۵ به پیشنهاد شورای اقتصادی و اجتماعی و تصویب مجمع عمومی ملل متحد جانشین(پروگرام وسیع انکشاف فنی) وصندوق خاص ملل متحد شد و وظیفه هر دو را به دوش گرفت که عبارت انداز: همکاری های اقتصادی و اجتماعی به منظور استقلال اقتصادی کشور های رو به انکشاف و همکاریهای فنی و تخنیکی در ساحات زراعت، صنعت، انرژی، تعلیم و تربیه: ترانسپورت، مخابرات، اداره صحت تجارت و تهیه سرپناه، با کشور های مذکور UNDP سومین و بزرگترین تشکیل در کل (یا عموم امور و تشکیلات) ملل متحد است که چندین صندوق برای فعالیت های مختلف دارد.

صندوق توسعه سرمایه ای ملل متحد:

برای کمک به ۴۸ کشور در حال توسعه دنیا در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی ملل متحد تأسیس شد. تا فرصت های جدید سرمایه گذاری (ایکانومیک) را در اختیار مردم فقیر جهان و جوامع آنها قرار دهد. یو ان سی دی ایف برای افریقا و کشور های کمتر انکشاف یافته آسیا کار می کند. خاصتاً آنهایی که تازه از جنگها و بحران ها رهایی می یابند. این مؤسسه می خواهد که زندگی روستاییان کشور های در حال انکشاف را از طریق اعطای قروض گرنتی ها وکمک های تخنیکی به مؤسسات کوچک خصوصی و حکومات محلی تغییر داده و آنها را در قسمت اعمار سرک های محلی، پل ها، تأسیسات آب آشامیدنی، مکاتب و سیستم های آبیاری کمک نماید.

سوم پروگرام داوطلبان ملل متحد

بازوی داوطلب نظام ملل متحد است که از ابتکارات صلح، کمک و انکشاف حدود ۱۵۰ کشور دنیا حمایت می کند. این پروگرام که در سال ۱۹۷۰ میلادی توسط مجمع عمومی ایجاد شده، توسط برنامه انکشاف UN یا UNDP اداره می شود. داوطلبان  UN بیشتر برای اجرای برنامه های انکشافی، فعالیت های کمکی بشر دوستانه و ترویج حقوق بشر و دموکراسی به کشور های در حال انکشاف اعزام می شوند. ۶۶ فیصد این داوطلبان اتباع کشور های در حال انکشاف و متباقی از کشور های صنعتی و پیشرفته دنیا هستند. مقر UNV در بن (جرمنی) است و ۱۶۰ کشور عضو دارد.

چهارم: پروگرام حفظ محیط زیست یا تحفظ ایکالوژیکی برای کشور های جهان

گسترش سریع تکنالوژی در جهان، محیط زیست انسانها، حیوانات، نباتات و پرندگان را آلود ساخته است. از همین رو در دهه هفتاد قرن گذشته تلاش برای حفظ محیط زیست آغاز شد تا آنکه در سال ۱۹۷۲ در استاکهولم (سویدن) ۱۱۰ کشور جهان اعلامیه جهانی محیط زیست را تصویب نمودند.

بعد از آن مجمع عمومی ملل متحد نیز تشکیل اداره حفظ محیط زیست را تأیید نمود. وظایف UNEP از این قرار اند: نگرانی از رسیدن صدمه به حفظ محیط زیست، تبادل اطلاعات در مورد حفظ محیط زیست، جمعاوری اطلاعات در مورد مواد کیمیاوی و زهر آگین، ارتباط محیط وصنایع، حفاظت از انکشاف حقوق حفظ محیط زیست و پلانسازی در زمینه آن،  تحفظ طبیعت و منابع طبیعی، جلوگیری از امحای جنگلات، پرندگان، حیوانات وحشی و نباتات، مرکز این اداره در نایروبی مرکز کینیا قرار دارد.

پنجم: صندق نفوس:

کنفرانس بین المللی نفوس و انکشاف اقتصادی جهان در سال ۱۹۶۵ و تلاشهای بعدی UN سال ۱۹۶۷-۱۹۶۹) راه را برای تأسیس صندوقی باز کرد که مجموع عمومی آنرا در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسانید، وظایف این صندوق عبارت اند از ترتیب و تنظیم برنامه های نفوس تنظیم خانواده و صحت تولید مثل، گسترش اطلاعات و دانش عامه در مورد کنترول نفوس و همکاری متداوم با کشور های رو به انکشاف در مورد تنظیم نفوس.

این صندوق با دولتها و سازمان های غیر دولتی بسیار (بیش از ۱۴۰ کشور دنیا همکاری دارد. مقر اصلی این صندوق نفوس در نیویارک (امریکا) است و در ژنیوا، نایزوبی و یانانیز شعباتی دارد.

عبدالهادی قریشی

ممکن است شما دوست داشته باشید