روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

معلولین افغانستان به کمک‌های بشری دسترسی ندارند

دیدبان حقوق بشر با اشاره به زلزلهٔ اخیر در جنوب شرق افغانستان از عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به کمک‌های بشری اظهار نگرانی کرده است.

این سازمان در گزارشی گفته است که هنگام وقوع آفات طبیعی، افراد دارای معلولیت، اغلباً در زمینۀ دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مانند غذا، بهداشت و کمک‌های صحی با موانعی روبرو استند.

دیدبان حقوق بشر گفته است: “علیرغم اینکه (افراد دارای معلولیت) اغلب به عنوان یک گروه در معرض خطر برجسته می‌شوند. در افغانستان، آماری پس از زلزله در مورد نیازهای افراد دارای معلولیت وجود ندارد و بسیاری از ارسال کمک‌ها کنار گذاشته شده اند.”

گزارش تاکید کرده است که نهادهای امدادرسان و گروه‌های حقوقی افراد دارای معلولیت باید با هم کار کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها بدون تبعیض به همه می‌رسد.

سازمان گفته است که پرداختن به نیازهای بشردوستانه باید از سیاست به رسمیت شناختن و مشروعیت طالبان جدا نگه داشته شود، در غیر این صورت “افراد دارای معلولیت و سایر افراد در معرض خطر” بار عمده این بحران را متحمل خواهند شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید