روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معرفی ضیاالحق امرخیل ‌بحیث وزیر دولت در امور پارلمانی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان، ضیاالحق امرخیل را بحیث وزیر دولت در امور پارلمانی رسما معرفی کرد.

جلسه‌ی که به همین مناسبت عصر روزپنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار گردید ابتدا، فرمان رئیس جمهور در رابطه به تعیین ضیاالحق امرخیل بحیث وزیر دولت در امور پارلمانی، توسط داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی ‌اداره امور ریاست جمهوری، قرائت گردید.

سپس، داکتر غلام فاروق وردک وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی، ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور گفت که مطابق احکام قانون اساسی، هماهنگی و ایجاد فضای مناسب همکاری میان قوه اجرائیه و مقننه یک اصل مهم است و در این راستا گام‌های اساسی برداشته شده است. وی افزود: باور کامل دارم که آقای امرخیل نقش موثری در ایجاد هماهنگی میان قوه اجرائیه و مقننه ایفا خواهد کرد.

ضیاالحق امرخیل وزیر دولت در امور پارلمانی، ضمن ابراز امتنان از اعتماد رئیس جمهور، گفت که جای خوشی است که با نمایندگان منتخب مردم در شورای ملی، در راستای ایجاد فضای اعتماد، هماهنگی میان قوای ثلاثه و تحقق اهداف دولت کار خواهیم کرد.

سپس، رئیس جمهور کشور صحبت کرد و به روح شهدای کشور به خصوص شهدای حوادث تروریستی اخیر در کشور، اتحاف دعا نمود.

رئیس جمهور کشور گفت که همه ما مسئولیت داریم، تا در راستای وحدت ملی، منافع ملی و آبادی کشور کار نمائیم.

رئیس جمهور از هماهنگی، همکاری و تلاش‌های داکتر فاروق وردک و اعضای شورای ملی تشکر کرد و گفت که با روحیه ملی به خواست‌های ملت افغانستان باید گام‌های بزرگی برداشت.

رئیس جمهور از ضیاالحق امرخیل بخاطر پذیرفتن این مسئولیت سنگین تشکر کرد و گفت که زمینه‌ها باید طوری مساعد شود که پل‌های ارتباطی تقویت گردد و من اطمینان دارم که آقای امرخیل پل‌های ارتباطی و هماهنگی را میان قوای ثلاثه بیشتر از پیش تقویت خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی گفت که در تمام مسایل از مشوره‌های اعضای شورای ملی مستفید شده‌ایم و چالش‌های فرا راه دولت را با مشوره‌ها و هماهنگی حل خواهیم کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید