روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معاون مسلکی اداره عالی بررسی: بیش از ۲۹۶ میلیون افغانی وارد خزانه حکومت شده است

سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی روزپنجشنبه در “برنامه حساب دهی حکومت به ملت” گفت که از اثر بررسی های ۴۹۲ اداره در سال مالی پار ، بیش از ۲۹۶ میلیون افغانی وارد خزانه حکومت شده است.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی با ابراز این مطلب افزود که آن اداره در سال مالی ۱۳۹۷ تفتیش رعایت قوانین و مقررات را در ۴۹۲ اداره که شامل وزارت‌ها، شاروالی‌ها، تصدی‌ها و برخی اداره های مستقل در داخل و خارج کشور می شد، انجام داده است.

وی افزود که پس از تحلیل و ارزیابی ۴۵۹ گزارش و توحید ارقام یافته‌های این بررسی، از مدارک مختلف چون عدم وضع مالیات، تفاوت قیمت، جریمه تاخیر، اضافه پرداخت، باقیداری معتمدان، سنجش‌های نادرست، محصول صفایی، عدم پرداخت قیمت زمین و سایر موارد، به گونه جمعی بیش از ۴ میلیارد و۴۷۲ میلیون افغانی۱۰میلیون و۲۹۷هزار دالر، ۳ میلیون و۳۸۴ هزار یورو، ۲۸۹هزار ریال سعودی و ۹۷۰هزار روبل قابل تحصیل دانسته شد که پس از بررسی‌های رعایت قوانین و مقررات سال مالی ۱۳۹۷ اداره های بودجه‌یی مرکزی و محلی بیش از ۲۹۶میلیون و۱۶۲هزار افغانی و ۹۵ هزار دالر امریکایی تحصیل و وارد خزانه حکومت شد.

وی با بیان دست آوردها و کارکردهای سال پار آن اداره تصریح کرد که اداره عالی بررسی در جریان بررسی های امور مالی سال ۱۳۹۷ موارد سوء استفاده از دارایی عامه در مرکز و ولایت ها را تثبیت کرده است و ۱۷ دوسیه  در این خصوص را غرض تعقیب عدلی به لوی څارنوالی  ارسال کرده
‌است
.

اداره عالی بررسی به عنوان عالی ترین نهاد بازرس امور مالی و حسابی در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی به نام دیوان سنجش در کشور ایجاد شد و پس از تغییرات تشکیلاتی به نام اداره عالی بررسی تغییر نام داد و با شماری از اداره های عالی تفتیش سایر کشورها چون سویدن، ترکیه، مالیزیا، هندوستان و تایلند تفاهمنامه های همکاری های مسلکی را
به امضا رسانید.

ممکن است شما دوست داشته باشید