روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت با سفیر ناروی دیدار کرد

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای امارت اسلامی با اندریس لیندمن سفیر ناروی دیدار کرده و گفته که امیدواریم ناروی در به رسمیت شناختن امارت اسلامی پیش قدم شود.

انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی امارت اسلامی اخیراً در صفحه تویترش نوشته:” مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء ا.ا.ا. ظهر روز گذشته با اندریس لیندمن سفیر ناروی و هیأت همراهش در قصر سپیدار دیدار کرده است”.

او نوشته در این دیدار اندریس لیندمن سفیر ناروی گفته اگرچه ناروی در افغانستان سفارت فعال ندارد، اما در تمام پروسه های مهم مرتبط به افغانستان دخیل است.

او گفته:” هدف سفرش تقویت روابط میان دولت افغانستان و ناروی و ایجاد هماهنگی بیشتر بخاطر کمک های بشردوستانه به افغانستان می باشد”.

لیدمن افزوده ناروی در کنار مردم افغانستان ایستاده است و دربخش‌های مختلف به همکاری‌های خویش ادامه می‌دهد

مولوی عبدالکبیر روابط افغانستان و ناروی را تاریخی خواند و از کمک و همکاری های ناروی در بخش های مختلف به مردم افغانستان، تشکری نمود.

وی افزود: ا.ا. از ناروی و سایر کشورهای کمک کننده می‌خواهد کمک‌ها را به افغانستان افزایش دهند و بجای اعمال فشار، راه تفاهم را اختیار نمایند.

معاون سیاسی ریاست الوزراء گفته که دولت افغانستان برای به رسمیت شناخته شدن؛ تمام شرایط را برآورده ساخته و امید است که ناروی در باره به رسمیت شناختن، از دیگران پیشقدم شود و بخاطر  آزادسازی سرمایه منجمد شده افغانستان، نیز همکاری کامل نماید.

گفتنی است که سفیر ناروی با دیگر مقامات امارت اسلامی نیز دیدار کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید