روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

معاون اول ریاست جمهوری که غرض تداوی به ترکیه رفته بود بعد از صحت یابی به کشور برگشت

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از نزدیک به یک و نیم سال دوری از کشور دوباره به کابل برگشت.

دولت افغانستان به‌خاطر برگشت وی، تدابیر تشریفاتی ویژه گرفته بود و تعدادی از مقام‌های دولتی با صدها تن از هواداران آقای دوستم در فرودگاه کابل به پذیرایی معاون اول
کشور رفته بودند.

گفتنی‌ست که عطامحمد نور، والی اسبق بلخ و محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه نیز در استقبال از معاون اول ریاست جمهوری حضور داشتند.

این درحالی‌ست که معاون اول ریاست جمهوری حدود ۱۵ ماۀ قبل افغانستان را به قصد ترکیه ترک کرد که دلیل سفر وی مشکلات صحی گفته شده‌بود.

معاون اول ریاست جمهوری با معیت همراهان و استقبال کنندگان از میدان هوایی عازم دفتر کارش گردید و طی صحبتی بر تحکیم وحدت ملی در کشور تأکید نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید