روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

معاشات برخی کارمندان از طریق سیستم جدید پرداخته می‌شود

وزارت مالیه افغانستان می‌گوید معاشات برخی کارمندان ادارات دولتی در ماه اسد سال‌جاری از طریق سیستم جدید پرداخته می‌شود.
در یک خبرنامه این وزارت آمده که معاشات کمیسیون مستقل اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کارمندان مرکزی مشرانو جرگه از طریق سیستم جدید اجرا می‌شود.
خبرنامه می‌افزاید معاشات ادارات دیگر مانند گذشته اجرا می‌شود، زیرا این ادارات تا کنون سیستم آموزشی آنان تکمیل نشده، اما در جریان چند ماه آینده تمام ادارات باید آماده باشند.
به اساس خبرنامه معاشات کارمندان ولایات هم از طریق مستوفیت‌های وزارت مالیه اجرا می‌شود.
در این خبرنامه وزارت مالیه آوازه‌های پخش شده را رد کرد که گویا معاشات کارمندان دولتی پرداخته نمی‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید