روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مصطفوی: توانمند سازی اقتصادی زنان یکی از راه های خاتمه بخشیدن به خشونت است

ریاست گرځندوی وآمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز نمایشگاه صنایع دستی را در مرکزتجارتی بابر شاه شهر کابل افتتاح کرد .

به گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه که ساخته های دستی زنان به نمایش گذاشته شده است، پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معیین مالی اداری وگرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ در مراسم افتتاح این نمایشگاه در رابطه به اهمیت فرآورده های دستی زنان در اقتصاد خانواده به تفصیل صحبت کرد .

خانم مصطفوی همچنان به ابعاد گسترده خشونت علیه زنان تماس گرفت وافزود که توانمندسازی اقتصادی زنان یکی از راه های خاتمه بخشیدن به خشونت است برگزاری این نمایشگاه ومعرفی فرآوردهای دستی زنان فرصت بازار یابی را فراهم می کند به همین منظور وزارت اطلاعات وفرهنگ نمایشگاه صنایع دستی را برگزار کرده تا زنان از این طریق محصولات شانرا به فروش برسانند.

وی از تلاش های ریاست گرځندوی در راستای معرفی صنایع زنان از طریق چاپ ونشر کتلاک ها به زبان های رسمی وبین المللی نیز یاد کرد که زمینه خوب برای بازاریابی این محصولات می باشد  . محبوبه سعادت آمرجندر وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزدر رابطه به خشونت علیه زنان و شیوه‎های جلو گیری از آن صحبت کرد وگفت که امسال از این روز با شعار “بشنو به خشونت علیه زنان ودختران خاتمه بخشید” تجلیل به عمل آمد.

وی با آنکه ازکارزار ۱۶روزه منع خشونت علیه زنان استقبال کرد گفت بیایید همه دست به دست هم داده این تجلیل ها را از شکل نمادین آن بیرون کنیم ودر همه روز ها به خشونت نه بگوییم .

ممکن است شما دوست داشته باشید