روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مشکل مشتریان بانک ها هنوز حل نشده

بیش از یازده ماه می‌گذرد و تا هنوز فعالیت بانک‌ها به حالت عادی برنگشته و روزانه صدها تن بخاطری بیرون کردن پول‌‎شان در مقابل بانک‌ها صف می‌کشند. آنان می‌گویند، با وجود وعدۀ امارت اسلامی هنوز هم فعالیت بانک‌ها همانند گذشته است و آنان بخاطر گرفتن پول‌شان همچنان با مشکل مواجه هستند.

عمران غنی، باشندۀ کابل می‌گوید، از چند روز به این سو تلاش می‌کند از بانک، پول بگیرد اما به دلیل ازدحام زیاد، نوبتش نمی‌رسد: “اگر کسی پول خود را بگیرد، باید نیم روز یا یک روز برای آن وقت بگذارد، بسیاری مردم کار دارند آنانی که بخاطر معاش می‌آیند، یک روز شان ضایع می‌شود. من برای سومین بار آمدم اما به دلیل ازدحام، پیسه گرفته نتوانستم.”

محمد ایمل به بسیار سختی پول خود را از بانک گرفته است: “وقتی که از بانک پیسه می‌گیری، این گونه می‌گیری مثلی‌که برای شان زاری کنی، خلاصه برای پیسۀ خود این قدر تکلیف می‌بینی، بعد از آنکه پیسه را به دست می‌آوری بخاطر محدودیت بانک‌ها پیسه کم می‌دهند این مشکلی دیگری است که مردم با آن مواجه اند.”

ایمل می‌گوید، در حال حاضر بانک‌ها مانند گذشته یک مقدار پول مشخص و کم به مشتریان‌شان می‌دهند و در کنار آن غیرفعال بودن ماشین‌های خودپرداز (ای تی ام) نیز سبب بیر و بار در بانک‌ها شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید