روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مسلمیار:  چین با درنظر داشت جایگاه اش در سطح منطقه و جهان میتواند افغانستان را در راه رسیدن به صلح یاری رساند

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، دراین دیدار سرپرست سفارت جمهوری خلق چین ضمن یاد آوری از روابط ودوستی دیرینه میان دوکشوردوست، از تلاش های حکومت افغانستان در توسعه مذاکرات صلح استقبال نموده؛ خاطرنشان ساخت که کشور متبوعش به مثابه یک همسایه نیک درتأمین صلح وبازسازی افغانستان نقش ایفا خواهدکرد. همچنان سرپرست سفارت آنکشور؛ دعوتنامه رسمی حکومت اش را مبنی براشتراک رییس مشرانوجرگه درششمین نمایشگاه چین( یورو ایشیا) به رییس مجلس تقدیم نمود واز ازوی خواست تا در کنار سایر رهبران دعوت شده منطقه؛ دراین نمایشگاه شرکت وایراد سخن نمایند. وی علاوه کرد قرار است این نمایشگاه درشهر سنگیانگ که درماه اپریل سال روان تفاهمنامه خواهرخوانده گی را باولایت بدخشان افغانستان به امضا رسانیده است؛ تدویر یابد ودربهبود روابط همکاری های منطقه یی نقش مهم را ایفا خواهدنمود.

سپس رییس مشرانوجرگه ضمن ابراز امتنان ازدعوت رسمی جمهوری خلق چین ؛ اظهار داشت که این کشور بادرنظرداشت جایگاه اش درسطح منطقه وجهان می تواند؛ افغانستان را در راه رسیدن به صلح وثبات یاری رساند؛ به همین ترتیب یاد آورشد که پروژه یک کمربند-یک راه علاوه از نزدیکی ملت ها باعث بهبود روابط همه جانبه میان آنها خواهد شد که افغانستان نیزنظر به موقعیت جغرافیوی اش دراین روند حایز اهمیت به سزای می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید