روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مسئول تمام مشکلات امروز امریکا است

امروز با نگاهی هرچند کوتاه می توان محصول حضور ۲۰ ساله هدفمند امریکا و متحدانش را تحت پروژه بازسازی و مبارزه با تروریزم به اصطلاح توجیه شده خود شان در افغانستان به چشم سر مشاهده کرد. یکی از دستاوردهای حضور ۲۰ ساله امریکا در افغانستان نظام متزلزل و فاسدی بود که بقایش صرف در فسادش مشهود بود و امروز همه افغانها شاهد اند و درک می کنند که امریکا و متحدانش اهداف خاص خود را دنبال می کردند نه بازسازی و ملت سازی در افغانستان را و این چیزی است که بارها سران امریکا برآن اذعان کرده اند.

حضور اشغال گرانه امریکا تمام شهر ها و قریه های افغانستان را ویران کرد و از سوی دیگر با گماشتن حلقه های غلام صفت و مزدور خویش که جز افزایش سرمایه های دزدی شده در داخل و خارج و حیف و میل بخش عظیمی از کمک های واریز شده و سخاوتمندانه جامعه جهانی توسط خود و شرکای فاسد و مافیایی شان به سطح ملی و بین المللی به خارج از کشور هیچ کار مفید و سودمندی که به نفع مردم و کشور باشد انجام نداده اند.

نظام فاسد ۲۰ ساله افغانستان با گروهی ساختن ساختار ها تحت نام اصلاحات همه دار و ندار را حیف و میل کرده در ادارات با ترویج فساد و رشوه های میلیونی زر اندوزی کردند چنانچه بعد از اخراج اشغالگران و متجاوزین از افغانستان آنچه که باقی ماند بانک های خالی از پول، ادارات خالی از کادر و فرار فساد پیشه گان و معامله گران مافیایی و در کل خالی ساختن جیب های مردم مظلوم و درد کشیده افغانستان از پول و سرمایه اصلی شان است که در حال حاضر با فقر و ناداری دست و گریبان شده اند.

حالا که فقر بی داد می کند همه ناشی از بی تدبیری حکومت فاسد گذشته است که در پایان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بقا آورده نتوانست و با شرمساری به خارج پناه برده و نظاره گر بدبختی های ملتی هستند که در طی دو دهه به چشم شان همواره خاک ریخته و خود به ثروت وز اندوزی پرداخته اند.

امروز جمع بزرگی که در مضیقه گرسنگی و قحطی دست و پنجه نرم می کنند حاصل همان خیانت هایی است در حق این مردم سالیان درازی روا داشته شده است. هرگاه به جاده های شهر سربزنیم با صحنه های رقت انگیز با لشکر عظیم از مردم نیازمند سر می خوریم که از خورد تا بزرگ زن، پیر و جوان همه با یأس ونا امیدی در تلاش بدست آوردن حداقل لقمه نانی اند که بتوانند قوت فرزندان شان نمایند.

امریکا با خروج شرم سار خویش از افغانستان خواست انتقام شکست خود را از افغانها گرفته پول های مردم افغانستان را منجمد ساخت که اگر از واقعیت نگذریم امروز مسئول تمام بدبختی وارده برمردم افغانستان جز امریکا هیچ کشوری نیست با آن هم با شروط شیطانی خویش و با تلاش در فرار مغز ها و افراد چیز فهم تحت برنامه خروج ضربه مهلکی بر قوای بشری افغانستان وارد ساخته بلکه در قدم بعدی با سردادن شعار واهی رعایت حقوق زن و حقوق بشر که خود در طی ۲۰ سال کاری نکرده در دامن زدن و حمایت انواع خشونت علیه زنان و حقوق بشر از ناقضان اصلی و بزرگ نیز بودند با پروژه یی ساختن این روش ها می خواهند بار ملامتی را به دیگران بیندازند اگر امرکا واقعاً طرفدار و حامی حقوق بشر در افغانستان است حالا چرا با منجمد ساختن سرمایه های ملت مظلوم که روزانه شماری از اطفال ما با مرگ و زندگی در سایه قحطی دست و گریبان اند نظاره گر است آیا این احترام به حقوق بشر است که ملت بزرگی را به گروگان گرفت و داد دفاع از حقوق بشر زد آیا همین ها نبودند که با پناه دادن به حلقه های گوش به فرمان خویش سال های درازی تحت نام مبارزه با خشونت پول های هنگفتی را گرفتند ولی هیچ کار بنیادی نکردند و به زنان مظلومی که در دور ترین ولایات افغانستان عاری از همه امکانات بود چه کمک و خدمتی نموده اند که حالا داد و فریاد از حقوق بشر و حقوق زنان می زنند. گیرم که حق شان تلف شده مسئول آن شما هستید که در بیست سال به جای عمل صرف شعار داده اید. در مقابل می بینید که پس از پیروزی امارت اسلامی طوری که سران امارت اسلامی تأکید دارند به حقوق همه مردم احترام قایل اند و با عادی شدن وضعیت اقتصادی و به رسمیت شناختن حاکمیت امارت اسلامی افغانستان در حد توان تلاش خواهند کرد تا به حقوق حقه همه مردم افغانستان رسیدگی صورت گیرد.

حالا وقت آن است که حامیان دروغین حقوق زن و حقوق بشر به حاکمیت کشورهای مستقل احترام نمایند و به جای تزریق کمک های ناچیز و مقطعی باید با آزاد سازی سرمایه های مردم افغانستان بگذارند به دور از سایه استعمار و استثمار شان که به لطف الهی پایان یافته نفس راحت کشیده به بازسازی کشور و اقتصاد ویران خویش بپردازند تا هیچ کودک وطفل افغان دیگر در تقلای یک وعده غذا و لقمه نان بخور و نمیر امدادی جان خود را از دست ندهند یقیناً که همت والدین شان با بازسازی اقتصاد و حرکت به سمت خودکفایی صاحب غذا و نان دوامدار و با عزت و آبرومند گردند.

خالد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید