روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مسئولیت بعدی جنگ به دوش جنگ افروزان

مردم افغانستان را در این روز ها علاوه بر تشدید خشونت ها از سوی طالبان، جنگ روانی یا تبلیغاتی شماری از حلقات خارجی در همسویی با رسانه های بیرونی سخت می آزارد و چنان وانمود می کند که گویا بعد از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان این کشور بار دیگر به کام تروریزم بین المللی سقوط خواهد کرد، اما واقعیت های عینی جامعه امروز افغانستان را اکثراً جدی نمی گیرند، درحالی که سفر هیئت جانب دولت افغانستان به ریاست رئیس جمهور غنی به امریکا و تجدید تعهد این کشور و سایر کشورهای جهان، پیرامون حمایت دوام دار از افغانستان، بیانگر حمایت مداوم امریکا و این کشورها از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان است و کشورهای جهان به ویژه امریکا در پهلوی تجدید تعهد در راستای حمایت از حکومت و مردم افغانستان بعد از خروج سربازانش از این کشور به تازگی اعلام کرد که راهبرد ماموریت امریکا در افغانستان تغییر می کند. لوید آستین وزیر دفاع امریکا طرح جدید ماموریت این کشور در افغانستان را به زودی اجرایی خواهد کرد.
گزارش ها حاکی از آنست که وزیر دفاع امریکا به جنرال اسکات میلر دستور داده است تا اختیارات قوماندانی جنگ را به جنرال فرانک مکنزی انتقال دهد، مکنزی در حالی حاضر قوماندان، قوماندانی مرکزی امریکا است و پس از این قومانده نیروهای باقی مانده امریکا در افغانستان را نیز به عهده خواهد گرفت. در پهلوی آن یک دفتر نظامی ماهواره یی در قطر ایجاد می شود که وظیفه آن تأمین ارتباط میان نیروهای نظامی امریکا و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهد بود.
این تصمیم پیرامون حمایت از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان در حالی گرفته می شود که رسانه های خارجی از احتمال خروج شماری از دیپلومات های امریکایی از سفارت این کشور در کابل خبر می دهند که این مسئله سبب نگرانی مردم و سیاسیون کشور گردیده و حتا این مسئله روی اقتصاد افغانستان نیز تأثیر منفی گذاشته است.
درست است که پیشروی های اخیر طالبان در برخی از ولسوالی ها برای مردم درد دیده افغانستان نگران کننده و غیر قابل باور است، اما خیزش های ملی در حمایت از نظام در تاریخ کشور بی سابقه بوده و این پیام را به جهانیان و حامیان طالبان می رساند که مردم افغانستان نظام طالبانی را نمی پذیرند و طالبان با این همه هیاهوی که به راه انداخته اند تا هنوز موفق به سقوط یک ولایت نگردیده اند، بلکه در این مدت تلفات سنگین را نیز متحمل شده اند، هرچند مردم و حکومت افغانستان طرفدار ادامه جنگ نیستند و پیوسته به فتوای علمای جهان اسلام مبنی بر این که جنگ افغانستان نامشروع و حرام است، احترام گذاشته و دروازه مذاکرات صلح را به روی طالبان نه بسته اند، وحتا بخاطر حسن نیت بیش از پنجهزار زندان طالب را از زندان ها رها کردند، اما اگر بیشتر از این، طالبان به جنگ و خشونت ادامه دهند، دولت افغانستان دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد که طالبان نظیر این گونه حملات را ندیده و یا نشنیده باشند، زیرا همین اکنون نیز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ابتکار عمل را درمیدان جنگ در دست گرفته و به زودی حملات مشترک نیروهای منظم دولتی در تبانی با خیزش های مردمی در دورترین نقاط کشور آغاز خواهد شد، اما بهتر است به خاطر جلوگیری از تلفات انسانی طالبان با یک رویکرد معقول وارد بحث و مذاکره صلح شوند و به خواست برحق مردم افغانستان که همانا آتش بس و آغاز مذاکرات معنا دار صلح است، تمکین کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید