روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مسئله تأمین امنیت کابل را جدی بگیرید

در خلال روز های اخیر  کابل ،در کنار وقایع کوچک جنایی،شاهد چهار واقعه قابل بحث بودکه نشان داد،تدابیر امنیتی در این شهر مطلوب خاطر نیست و وضعیت امنیتی همچنان شکننده باقی مانده است.

به روز جمعه ۱۶ حوت در گردهمایی یی در ساحه ناحیه ششم شهر کابل که در آن شماری از مقام های حکومتی و سیاست ورزان شرکت داشتند،حمله مسلحانه صورت گرفت و اضافه از سی نفر از هموطنان ما در آن جان دادند.

دو روز بعد ،یک عضو شورای ولایتی لوگر با چهار محافظش در ساحه کوچه برقی ناحیه هشتم شهر کابل از سوی تفنگ داران هدف قرارگرفت و کشته شد. شام همین روز در همین منطقه، چهار عضو یک خانواده شامل کودکان و کهنسالان به گونه مرموز کشته شدند، فردای آن روز( ۱۹ حوت) زمانی که مراسم تحلیف رئیس جمهوری در حال  برگزاری بود چهار موشک ازساحه ناحیه چهارم شهر کابل به استقامت مناطق مرکزی شهر شلیک شد،تلفات و ضایعاتی در پی نداشت مگرمردم را سخت مضطرب و پریشان کرد.

این وقایع نمایانگر آن است که امنیت در کابل همچنان شکننده باقی مانده است و تلاش های مسئولان برای تغییر و بهبود وضعیت چندان موفقیت در پی نداشته است.

امنیت در کابل از مدت ها به این طرف شکننده وبحث بر انگیز است.مسئولان نهاد های امنیتی در ماه جدی سالروان، برای بهبود امنیت کابل دست به یک سلسله تحرکات و اقدامات زدند وبرای تغییر و بهبود امنیت، برنامه ریزی هایی صورت گرفت .

در این میان دو برنامه امنیتی،یک ماهه و سه ماهه برای کابل طرح شد،برنامه هایی که گفته می شود پنجاه و دو اصل دارد  و با تطبیق آن وضعیت در کابل به سمت مثبت تغییر می کرد.

اکنون این پرسش مطرح است که این دو طرح امنیتی به کجا رسید و چه پیامدی برای تامین امنیت پایتخت داشت؟

اگر به ظاهر امر دقت کنیم در وضعیت کابل تغییری به میان نیآمده است ووضعیت همچنان بغرنج و متاثر کننده است.

امنیت در کابل به عنوان پایتخت کشور،بااهمیت تر از هربخش کشور است. کوچکترین فعالیت و حرکت ضد امنیتی در پایتخت یک دستآویز خوب تبلیغاتی برای  گروه های مسلح مخالف و کشورهای مغرض خواهد بود،آنان شکننده بودن امنیت در پایتحت را  به مثابه ناتوان بودن دولت، در امر حکومتداری بیان خواهند کرد.

مختل کردن امنیت پایتخت،جایی که دولت اقتدارو هویت اش را تمثیل می کند،جایی که سفارت خانه های خارجی ،وزارت خانه ها و نهاد های حکومتی، در سایه حمایت یک دولت فعالیت دارند، شکننده بودن امنیت سخت مایوس کننده خواهد بود.

چهار واقعه اخیر در کابل،که در کل تروریستی است درست زمانی اتفاق افتاده است که کشور شاهد،رخداد های تازه سیاسی است.

گروه هایی اند که در بستر تحولات تازه سیاسی در پی موقف گیری و تحکیم موقعیت خود اند و برای زور آزمایی سیاسی شاید بی ثباتی کابل را که
می تواند به بی ثباتی نظام تعبیر شود،یک اولویت قرار دهند.

لازمی است که نهاد های مسئول برای تامین امنیت بهتر در کابل که باز گو کننده هویت یک دولت و یک نظام است بیشتر تلاش کنند .

در این میان وزارت امور داخله به عنوان متصدی و مسئول امنیت درون شهر باید اقدامات عاجل و عملی روی دست گیرد که بیشتر بر واقعیت ها در پایتخت استوار است.

ازدیاد و یا گماشتن افراد بیشترنمی تواند گزینه آخر باشد، تقویت بخش های کشفی و استخباراتی تجهیز نهاد های امنیتی به وسایل پیشرفته تخنیکی، برخورد قاطع با عوامل ناامنی می تواند از بار مشکلات کنونی بکاهد

سیاست زدگی و یا برخورد
سلیقه یی در مقرری‏های مسئولان حوزه‏های پولیس مشکلی است که متاسفانه هنوز جریان دارد.

برای بهبود امنیت و تغییر وضعیت به سمت مثبت باید تحرک و قاطعیت داشت.        ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید