روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

مسؤلیت پذیری جوانان، متضمن جامعه سالم

یکی از مولفه های سازندگی و پیشرفت یک جامعه، ظرفیت، توانایی، خلاقیت و اندیشه مثبت جوانان آن جامعه است. چون جوانان نیروی متحرک و سازنده یک جامعه می باشند. نسل جوان درسختی ها، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و درد های مصیبت باری که متحمل شده اند و یا می شوند باید صبر، تحمل و استقامت مداوم و پایدار داشته و در راستای موفقیت ها و دستاورد ها، شکیبایی و متانت به خرچ دهند. تقوا، تعهد، صداقت و وحدت درتمام عرصه ها و ابعاد مختلف و درک سالم از وضعیت گذشته و موجود را دارند، بارزترین شاخص مدیریت فعال که مسؤولیت و انجام آن بعد ازین، بدوش نسل جوان، نسل توانا، صادق و مدبر است. متضمن بودن یک جامعه سالم بستگی به مسولیت پذیری نسل جوان آن دارد.

با خدا بودن، قناعت و توکل به امورات مهمه ومشییت الهی سرچشمه و منبع  کلیه فضایل و خوبی هاست. تقوا ملاک حسنات و مکارم و اظهار بندگی و عبودیت خالص بدرگاه رب الجلیل است، هرگاه  بنده ای به تقوا و پرهیزگاری ازهرخباثت، رذالت، نواهی و منکرات، احتراز کرده و تقوا پیشه کند و مسیر مناسب جز تقوا را نه پیموده و به عبارت دیگر روش سالکان واهل معرفت را ملحوظ نظر وعمل قرار داده و برمنهج حقیقت وحقانیت اسلامی و پاک طینتی، و بر اصول عملی وهدایتی رهبران و مرشدان راه حق، طرزالعمل مناسبی را در حیات فردی، اجتماعی و ملی خویش انتخاب وملاک عمل قرارداده است. تقوا در ابعاد مختلف آن چون تقوا در دفتر، تقوا درسنگر، درامور سیاسی و اجتماعی، و تقوا درمعاملات و تجارت وغیره…

 امروزه به فضل الهی کشور عزیزمان از شر اهداف شوم ابرقدرت های متجاوز نفس راحت می کشد ومجاهدین و فرزندان صدیق  پوز این غداران زمان را به خاک مالیدند و این بار سنگین مسؤلیت به دوش جوانان میهن پرست گذاشته شده است تا از روزگارتلخ گذشته درس عبرت گرفته و برای آینده نگری در قبال کشور خویش برنامه ها و اهداف متعالی داشته باشند و در مقابل اهداف شوم دشمنان دین و وطن صادقانه و شجاعانه مبارزه نمایند. شکست و خروج بزرگترین ابرقدرت دنیا (امریکا) افتخار بسا ستودنی است که پرچم داران جهاد کسب کردند و ملت به این مدافعان حق، می بالند.

نسل جدید ومبارزان مکتب نجات بخش اسلام، مسئولیت ومکلفیت دارند تا سرزمین و ملت فقرزده را آگاهی دهند که درمقابل تجاوزواستعمار، مردانه وار ایستاده و شجاعانه از میهن خویش دفاع نمایند ودیگر مجالی برای مداخله و دست اندازی دشمنان دین و وطن ندهند. این تجاوزگران غدار و حیله گر همیشه وطن ما را به تباهی سوق داده اند و اما امروزه نسل آگاه ما ظرفیت و توانایی آنرا دارند که از ارزش های اسلامی و ملی خود قهرمانانه دفاع کنند.

پیام ما به نسل جوان اینست که فرار از کشور، مهاجرت های غیرقانونی، روآوردن به مواد مخدر راه حل نیست و پیامدهای زیانباری دارد. سعی و تلاش سرچشمه موفقیت است و از مبارزه و کوشش خسته و نا امید نشوید، تا به قله های موفقیت و سعادت برسید. موفقیت و سعادت مندی جوانان عزیزمیهن را تمنا دارم.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید