روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مزاحمت به ضرب المثل ها

ضرب المثل: به لق لق سگ دریا مردار نمیشه

مزاحم: معلوم دار که نمیشه … دریا با انداختن بوتل ها و سایر اشیای پلاستیکی و کثافات انسانی و حیوانی و غیره؛ مردار
 میشه!

***

ضرب المثل: به یک مشت، دیوار نمی افتد

مزاحم: خی دلت است که تراکتور را در جانش بیاوری؟!

***

ضرب المثل: پادشاه خرداشت، خر نوکر داشت

مزاحم: … و نوکر سخنگو داشت و سخنگو معاون داشت و معاون سخنگو، سخنگو داشت و… و… و…!

***

ضرب المثل: با شاه شوله نمی خورد و با سگ استخوان

مزاحم: … اما با «شاه قولی»، پتیزا و برگر میخورد!

***

ضرب المثل: برادر، میوه روی زمین است

مزاحم: یگان میوه
 کرمی و گنده هم میباشد!

***

ضرب المثل: چادری قلعه زن است نرینه های انتحاری هم سوء استفاده میفرمایند

مزاحم: حالا از این قلعه.

مسعوده خزان

ممکن است شما دوست داشته باشید