روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مروارید اشک

مسعوده خزان  

صدف تنهایی ام

مرا در خود پیچیده است

آه…!

خلوتی نمی یابم

تا

مروارید اشک هایم را

به پای خیالت

دانه، دانه بریزم

ممکن است شما دوست داشته باشید