روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردی که می خندد

 • شخصی که خود قابل ملامت نیست، کسی را ملامت نمی کند.
 • وقتی آسمان بی پایان را برفراز سر خود می بینیم، پی می بریم که آسمان، مغاک زندگی، گور، ابدیت در خارج از دسترس ما قرار گرفته اند.
 • نظاره از دریچه بی نهایت، از هر چیزی وحشت آورتر است.
 • زمین از انسان تغذیه می کند.
 • خاطرات طفولیت در عواطف و احساسات منعکس می گردد.
 • اعتقاد به وجود منزلی در سر راه اثری از توکل انسان است.
 • اعتقاد به وجود مسکن، اعتقاد به وجود خداست.
 • سرنوشت شبیه چهارراهی است و کار عمده تعیین سمت مساعد است.
 • مسافرت، وسیله خوبی برای تسکین افکار تسلی خاطر است.
 • اشتباه است اگر تصور رود که افکار فاقد رنگ اند. افکار بر رنگ صورت منعکس
  می شوند.
 • صحبت با خود، از آتش درونی روح انسان بانه می کشد.
 • حدس زدن خوب؛ ولی دانستن بهتر است.
 • ظلم بر کودکان، ظلم بر خداست.
 • توبه و پشیمانی؛ زورقی است که هرگز غرق نمی شود.
 • دعا؛ نیروی عظیمی است.
 • راز هر موفقیتی در پافشاری است.
 • فقر، مانع رشد عادی اطفال است.
ممکن است شما دوست داشته باشید