روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردی که می خندد

 • در جوار دوستان نباید دلواپس بود.
 • کشتی ها چون مگسی در تار عنکبوت دریا هستند.
 • هیچ تنگنایی نیست که در برابر آن در بحرانی ترین لحظات، نوری از امید بر اعماق دل نتابد.
 • فشرده گی امواج، نشانه تنگ نفسی دریاست.
 • غرق شدن، نتیجه نهایی ناتوانی است.
 • در موقعیت های خطرناک، بینایی انسان دو چندان می شود.
 • بشر می محض است که با ارتکاب جنایت، امید رهایی از ورطه هلاک داشته باشیم.
 • نتیجه اعمال ما به صورت طوفان و ظلمات، دامنگیر مان می شود.
 • زمین بی حاصل، پشم حیوانات را خشن تر می سازد.
 • مستی از گهواره شروع می شود.
 • قوانین نیز از تعرض مصون نمانده اند.
 • حماقت عادی قابل تحمل است، به شرطی آنکه سرمشق بدی برای دیگران نباشد.
 • از بعضی راه ها، جز به حال خزیده نمی توان گذشت.
 • جانورانی که برشکم می خزند، به همه جا سرمی کشند.
 • هرموش کوری در تله نمی افتد.
 • به هرجایی سرک کشیدن نتیجه یی به دست نمی دهد.¡
ممکن است شما دوست داشته باشید