روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردم حق دارند که بدانند درگفتگوهای صلح چه می گذرد

دولت های مدرن و دموکراتیک امروزی دارای ماهیت و ساختارهای ویژه هستند که نقش مردم به شکل توده یی در به وجود آوردن آنها خیلی برازنده است، در واقع دولت های دموکراتیک، مشروعیت خود را از آرای پاک شهروندان کسب می کند و مردم به اساس آرای خود تصمیم می گیرند که حکومت شان، دارای چگونه ساختار باشد و چه کسی زعیم کشور گردد و چه نوع قوانین بر جامعه شان حاکم باشد، اما حالا گزارش های تأیید ناشده حاکی از آن که هیأتی متشکل از طالبان و امریکایی ها در تلاش اند تا در پشت درهای بسته نسبت به سرنوشت مردم افغانستان تصمیم بگیرند، زیرا روز سه شنبه گذشته نشستی که در شهر هرات برگزار شده بود شماری به این باور بودند که صلح قربانی انتخابات نگردد یعنی به عقیده آنان صلح تأمین شود و بعد حکومت جدید و مشارکتی عرض اندام نماید در حالی که این مردم اند که عالیترین مرجع در جوامع دموکراتیک امروز افغانستان به حساب می روند، قبول و رد هر موضوع کشوری در نهایت به رأی و دیدگاه آنها بستگی دارد و این نکته را نباید فراموش کرد که مردم افغانستان به خاطر استحکام پایه های نظام دموکراتیک و مردم سالار به تاریخ ۶ میزان سال روان با همه تهدیدها و خطرات به پای صندوق های رأی دهی رفتند و رأی خود را به نفع نظام جمهوریت استعمال کردند که در این صورت مردم حق دارند که بدانند در گفتگوهای صلح چه می گذرد و چه تصمیمی نسبت به سرنوشت شان گرفته می شود.

بنابراین مردم افغانستان بیشتر از هر چیز دیگر انتظار دارند تا کمیسیون مستقل انتخابات با صیانت از آرای پاک مردم که به مثابه امانت خطیر، وظیفه این نهاد است، تلاش کند نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام و به این غایله پایان دهد، زیرا اظهارات عضو پیشین گروه طالبان و اشتراک کنندگان نشست هرات مبنی بر این که صلح نباید قربانی انتخابات شود در حقیقت زنگ خطری است که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز به صدا درآمده بود و در آن زمان ایده تشکیل حکومت موقت به صورت جسته و گریخته شنیده می شد، هرچند این مسأله در آن زمان رسماً مطرح نشد، اما به صورت ناخودآگاه در رسانه های همگانی بازتاب گسترده یافت و شماری از اشخاص و جریان های سیاسی نیز به گونه موافقت و رضایت ضمنی شان  رادر مورد ایده حکومت مؤقت نشان دادند.

بنابراین هنوز فرصت است تا دسته های انتخاباتی در تفاهم باهم گرد یک میز بنشینند با درایت و مدیریت کارا و ارج گذاشت بر منابع ملی، مشکل انتخابات ریاست جمهوری را حل و فصل کنند و نگذارند که نظام دموکراتیک و دستاوردهای هجده سال پسین که با خون هزاران جوان متعهد به این سرزمین بارور گردیده، دست خوش دسایس بیرونی ها گردد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید