روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردم  افغانستان صلح  و آتش  بس  دوامدار می  خواهند 

راهکار تأمین  صلح سراسری وآتش  بس با گروه های افراطی یی که به خاطر  جنگ ایجاد شده اند  آیا نیاز به بازنگری ندارد؟ به باور بیشتر کارشناسان گروه  های افراطی  و پابند  به  باور های  ساخته شده و بافته شده  دردستگاه های  استخباراتی بیگانگان هرگز آماده  نیستند که به منطق صلح  و همدیگرپذیری تن دهند  زیرا درقاموس  باور های  تزریق شده  درذهن آنان صلح ومنافع ملی  نمی گنجد.

این گروه ها به خاطرنیل  به اهداف منطقه یی  وفرامنطقه یی ایجاد شده اند  وتا هنوز ضرورت استفاده  ابزاری  از این گروه ها درمعادلات منطقه یی  وفرامنطقه یی منتفی نشده است.اگر چنین نبود  علمای  کرام  درافغانستان ، منطقه  وفرامنطقه  با صراحت  اعلام کردند که  ادامه  جنگ درافغانستان
حرام است
.

زمانی  که علمای کرام  به عنوان مشعلداران انبیا ادامه  جنگ، خونریزی وویرانی  درافغانستان را  حرام اعلام می کنند ، اما  این گروه  ها با لجاجت تمام  به خشونت ها ، قتل  وکشتار زنان  ، کودکان و افراد ملکی  درافغانستان  ادامه  می دهند .

بااین پیش آمد موجز می توان گفت که بحث اسلام و جهاد درافغانستان  اصلاً وجود  ندارد  بل  این گروه  ها به خاطر اهداف معین درمنطقه  وفرامنطقه  ایجاد شده اند

اهدافی که درهرزمان  به  آن رنگ دیگر داده  می شود ،نیاز به وضاحت  ندارد  اما  به خاطر  روشن  شدن زاویه های  تاریک وتودرتوی این ماجرای  چندین بعدی  باید  پرسید  که گروه  هایی  که برای  حقوق بشر  برابری ، مساوات و آزادی های  فردی  ارزش  قایل نیستند  می شود  درمیزمذاکره آنان  را قانع کرد  وازانجام جنایت بشری  دورکرد؟ و با آنان که  دهه ها است که  با قتل  ویرانی  عادت کرده اند  و به  هر جنایت  درتعاون با بیگانگان با استفاده  از  باور های  کاذب سرپوش
می گذارند  ، کنارآمد؟ مذاکرات چندین دوره یی  بدون نتیجه  امریکاییان  طالبان با پاسخ روشن به این  پرسش است
.

به هرصورت شرط آتش بس برای  مذاکرات صلح  ریشه  در درخواست همگانی ملت دارد . مردم  افغانستان صلح  و آتش  بس  دوامدار
می‌‌ خواهند  وهم می دانند که سر انجام خشونت ها مذاکره صلح  وآتش بس  است اما این مامول چه زمانی  برآورده می  شود ، زمانی که وارد مذاکرات مستقیم ، صریح  روشن ، دقیق  و مستند با حامیان این  گروه  ها درمنطقه  و فرامنطقه  شد درآن صورت است که  گرهی  از گره ها باز خواهد شد .
              ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید