روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مردم:از دولت امریکا خواهان رفع تحریم و آزاد سازی پول های کشور هستیم

به سلسله نشرگزارشات شهری خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارشی را ازدست فروشان شهر تهیه نموده که خدمت خوانندگان روز نامه ملی انیس تقدیم می گردد .

با موسفیدی سر خوردم که در ایستگاهی بس های شهری با حالت نا مناسب جسمی برای تهیه لقمه نانی ماکس فروشی می کرد خودرا محمد حسین باشنده قلعه زمان  خان معرفی کرد ه افزود : از سه سال به این طرف در ساحات مختلف شهر مصروف فروش ماکس هستم قبل از آن کراچی میوه فروشی داشتم با تأسف دوسال قبل از اثر شیوع مرض کرونا و وضع قرنطین از سوی دولت وقت تمام سرمایه ام مصرف خوراک و کرایه منزل شد. هیچ نوع کمکی دریافت نکردم نه از دولت گذشته و نه هم از سوی موسسات خیریه  بعد از ختم قرنطین مجبور شدم تا به فروش ماکس رو بیاورم چون دیگر کدام سرمایه ای نداشتم تا مثل سابق میوه فروشی می کردم، قبل از شیوع کرونا روزانه تا چهار صد افغانی مفاد داشتم اما در فروش ماکس روزانه صد افغانی هم عاید ندارم ۹ نفر اعضای خانوداه ام است هیچ نوع کمک کننده دیگر ندارم دو پسرم که یکی ۲۳ ساله و دیگری ۱۸ ساله است در بازار آب معدنی می فروشند شرایط دشوار شده کار نیست بیکاری به اوج خود رسیده است .مردم پول دار اکثراً از کشور خارج شدند متباقی مردم که در شهر کابل زندگی دارند چندان عاید و خرید ندارند بناءًهمین قدر شکر خدا را می کنم که گلیم جنگ از کشور برچیده شد بدون ترس و هراس در شهر مصروف  پیدا کردن یک لقمه نان حلال هستم .

محمد شاه که در مقابل شفاخانه میوند کراچی دست فروشی دارد گفت : از ولایت زابل هستم ۱۸ سال قبل به کابل آمده ام بیشتر از ده سال می شود که مصروف بوت فروشی در جاده میوند هستم درخانه کرایی زندگی می کنم، یک پسرم رنگمال است ماه ها بیکار می باشد چندان کار نیست مردم پول ندارند پروژه های تعطیل شده تا برای رنگمالی به تعمیرات بروند حیران هستیم مصارف خانواده و کرایه منزل هر دو کمر شکن است چون کار نیست .

موصوف گفت : از امارت اسلامی افغانستان می خواهیم همان طوریکه صلح و امنیت را در کشور بر قرار ساخت برای مردم زمینه کار و راه اندازی پروژه های ملی را نیز آغاز نماید از کشور های غربی و امریکا خواهان رفع تحریم ها هستیم پول های مردم افغانستان را دولت امریکا قید کرده باید به حال مردم بیچاره ترحم نماید سرمایه کشور ما  را آزاد نماید که دولت افغانستان از آن پول برای ایجاد شغل و راه اندازی پروژه های کلان ملی استفاده کند میلیون ها زن ومرد بیکار شده اند. هشت ماه شده که تمام دارایی ملت افغانستان را قید کرده اند آیا دولت مداران غرب و امریکا نمی دانند که این پول از ملت است نه از امارت این ها دولت را تحریم نکرده اند بل ملت افغانستان را تحریم کرده تا از گرسنه گی جان بدهند .

 

عبدالقدیر صافی که از ولایت ننګرهار می باشد در سرچوک جاده میوند مصروف فروش وسایل منازل است  حکایت از عدم خریداری کرده افزود : در طول ده روز حتا یک صد افغانی فروشات ندارم ۱۳ سال می شود که در همین محل اموال منازل را از مردم خرید و فروش می نماییم سه نفر شریک هستیم شرایط بسیار سخت آمده است مردم پول ندارند تا وسایل خانه را خرید کنند اکثریت مردم بیکار است کار نیست پول داران کشور را ترک کرد اما خداوند بزرگ است امید به آینده بهتر داریم چون  به فضل و کرم خداوند صلح و آرامش در کشور تاًمین شده است در بازار ترس ووحشت نیست آرام زندگی داریم هشت ماه شد که خواب آرام داریم دزدی کاملاً از بین رفته دزدان فرار کردند فقط از امارت اسلامی افغانستان می خواهیم تا زمینه کار را برای مردم مهیا سازد .

خانم نسرین که صورتش پوشیده با برقه بود دست به تکدی می زد موصوفه گفت : ۱۲ سال است که در بازار و هر ناحیه برای تهیه نان اولاد هایم دست به تکدی می زنم شوهرم غلام محمد نام داشت  ۱۳ سال قبل می خواست برای کار به ایران برود  در راه کشته شده معلوم نشد که توسط که از بین رفت ۵ فرزند م در میدان ماند هیچ کسی حاضر نشد تا خرج و مصرف اولادم را بدهد. در یک خانه بسیار خراب شب و روز خودرا می گذرانم و سه هزار ماهانه کرایه می دهم به جز تکدی دیگرهیچ راهی برایم  وجود ندارد .

وی گفت : روزانه دوصد تا سه صد افغانی مردم کمکم می کنند با همین پول روز گذرانی می نمایم تا کنون با کودکانم نان سیر نخورده ام مانند من صد ها زن و کودک در بازار دست به تکدی می زنند . مردم هم چندان دل سوزی ندارند بی کاری زیاد شده پول به آسانی بدست نمی آید، اما شکر خدا است که کشور وشهر ما امن شده است ترس نیست عام  مردم هر جای خواسته باشند سفر کرده می توانند به امید یک زندگی مرفه هستیم .مزمل

ممکن است شما دوست داشته باشید